Obowiązkowa e-faktura w Krajowym Systemie e-Faktur już w 2023 r.

1 stycznia 2022 r. został w Polsce wprowadzony (jako nieobowiązkowe narzędzie raportowe) Krajowy System e-Faktur (KSeF). Dzięki KSeF podatnicy mają możliwość wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, co stanowi coraz istotniejszy walor w ministerialnych wysiłkach uszczelnienia systemu podatku VAT.

Podstawowym założeniem KSeF jest informatyzacja i cyfryzacja wprowadzonych do obiegu dokumentów, poprzez ich wysyłkę do centralnej bazy Ministerstwa Finansów, gdzie dokumenty są przechowywane.

KSeF – wejście w życie

Komisja Europejska przygotowała i przekazała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej, która upoważnia Polskę do wdrożenia obowiązkowego systemu e-fakturowania. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić obowiązek korzystania z KSeF od 1 kwietnia 2023 r. Na ten moment jest to wersja robocza dokumentu i nadal nie są dostępne polskie regulacje ustawy o VAT wprowadzające KSeF.

Założenia KSeF – co wiemy?

Z kluczowych założeń należy wymienić m.in.:

  • e-fakturowanie będzie obowiązkowe tylko dla podatników VAT mających siedzibę w Polsce,
  • e-fakturowanie będzie miało zastosowanie do faktur, które muszą być wystawiane zgodnie z polskimi przepisami ustawy o VAT, a także do nabyć wewnątrzwspólnotowych i nabycia usług podlegających odwrotnemu obciążeniu w Polsce (import usług),
  • w przypadku awarii systemu KSeF na stronie internetowej pojawi się komunikat o niedostępności systemu. Aby zapobiec takim sytuacjom i zabezpieczyć przetwarzanie faktur przez podatników, przewidziano, że podatnicy będą mogli wystawiać faktury we własnych programach księgowych,
  • Ministerstwo Finansów ma zapewnić bezpłatne narzędzia dla każdego podatnika zalogowanego do e-Urzędu (np. aplikacja „e-mikrofirma”).

Na chwilę obecną, trudno wyrokować, jak dokładnie będzie wyglądała polska regulacja. Można jednak przypuszczać, że system nie powinien ulec radykalnym zmianom.

Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa, KSeF w swoich założeniach ma m.in.:

  • ujednolicić format wystawianych faktur,
  • przyśpieszyć i usprawnić obieg dokumentów,
  • wyeliminować duplikaty faktur,
  • zwiększyć dostępność do faktur (także na wypadek kontroli) poprzez przechowywanie ich w bazach cyfrowych Ministerstwa Finansów,
  • skrócić czas oczekiwania na zwrot podatku VAT, czy
  • uprościć kwestie związane z dokumentacją i ujęciem faktur korygowanych in minus.

Więcej dodatkowych informacji, a także najczęstsze pytania podatników wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami Ministerstwa można znaleźć na stronie Ministerstwa.

KSeF update meeting

Zapraszamy na update meeting dotyczący KSeF, który odbędzie się w piątek 8 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00. Nasi prelegenci Magdalena Sarna oraz Michał Linkiewicz przybliżą Państwu dotychczas zebrane informacje w tym zakresie.

Autor: Piotr Linke

Autor: Magdalena Wójtowicz

TAX COMPLIANCE MANAGER | OW TAX magdalena.wojtowicz@olesinski.com Więcej