Polska deklaruje chęć współpracy w ramach IPCEI Health

Podczas marcowej konferencji w ramach francuskiej prezydencji w Radzie UE, Polska zadeklarowała chęć współpracy na rzecz wspierania innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze zdrowia, w zakresie projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). To kolejny krok na drodze do aktywnego wspierania przez Polskę międzynarodowych projektów z zakresu zdrowia, o którym informowaliśmy Państwa TUTAJ.

Obszary tematyczne projektów IPCEI Health

Zgodnie z podpisaną deklaracją oraz przeprowadzonymi do tej pory negocjacjami, w których Polska brała udział, planowany zakres tematyczny projektów obejmuje:

  • innowacyjne i proekologiczne technologie oraz procesy produkcji produktów leczniczych
  • innowacje w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i choroby rzadkie, a także wyzwania w obszarze pojawiających się zagrożeń dla zdrowia
  • rozwój terapii komórkowych i genowych, w tym procesów i technologii produkcji

a także, co podkreśla Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dzięki staraniom Polski

  •   projekty dotyczące cyfrowych rozwiązań w obszarze zdrowia, wyrobów medycznych i medtech.

Co dalej?

Kolejnym krokiem w ramach inicjatywy IPCEI jest zorganizowanie przez Ministerstwo właściwego naboru wniosków potencjalnych beneficjentów na etapie krajowym. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się właściwej procedury, podczas której przedsiębiorcy będą mogli aplikować ze swoimi projektami.

IPCEI Health jest bardzo istotną inicjatywą z perspektywy uniezależnienia europejskiego rynku farmaceutycznego. Jest również szansą dla innowacyjnych firm, które będą mogły otrzymać wsparcie m.in. na prowadzenie badań nad nowymi lekami, modernizację, a także gotowość na kryzysy zdrowotne.

W najbliższych tygodniach można spodziewać się naboru wniosków potencjalnych beneficjentów IPCEI. Będziemy informować Państwa o kolejnych wiadomościach w tym zakresie.

Autor: Maria Rudzińska

Autor: Justyna Korycka

PARTNER | ADWOKAT justyna.korycka@olesinski.com Więcej