Kolejna podatkowa rewolucja, czyli nowelizacja ustawy o PIT

Zmiany w Polskim Ładzie wejdą już 1 lipca 2022 r. – 14 czerwca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT.

Na etapie legislacyjnym Sejm oraz Senat wprowadzili wiele poprawek, jednak najważniejsze zmiany przedstawione w projekcie ustawy pozostały w pierwotnym kształcie.

Od 1 lipca stawka podatku w pierwszym progu podatkowym zostanie obniżona z 17% do 12%. Uchylona zaś zostanie skomplikowana ulga dla klasy średniej.

Przedsiębiorców czekają zmiany  


Wśród nich najważniejsze są nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej – zmienione przepisy mają umożliwić podatnikom odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej od dochodów (odliczenie możliwe już za czerwiec w lipcu). Na 2022 rok przewidziane również zostały nowe preferencje dla przedsiębiorców w zakresie wstecznej zmiany formy opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli zmienić wybraną formę opodatkowania i rozliczyć za cały 2022 rok na skali podatkowej. Natomiast ryczałtowcy będą mogli zmienić formę rozliczania na skalę za cały rok wstecznie lub za połowę roku.

Zmiany dla płatnika i podatnika w oświadczeniach i wnioskach mających wpływ na obliczenie zaliczki.

Od 1 lipca uchylony zostanie mechanizm podwójnego sposobu obliczania zaliczek oraz przedłużenie terminu ich poboru (wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r.)

Jaki zmiany przyjdą od 1 stycznia?

  • możliwość wskazania kwoty wolnej od przychodów z umów cywilnoprawnych,
  • wyznaczenie maksymalnie trzech płatników, którzy uwzględnialiby przy obliczaniu zaliczek proporcjonalną kwotę zmniejszającą podatek,
  • podatnik będzie mógł określić jakie koszty uzyskania przychodów ma stosować płatnik oraz czy podatnik zamierza rozliczać się wspólnie z małżonkiem,
  • brak obowiązku poboru zaliczki, jeżeli roczny dochód podatnika nie przekroczy 30 tys. zł oraz złoży on płatnikom odpowiednie oświadczenie.

Natomiast w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zmiany pozostaną zgodne z pierwotną wersją projektu. Komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych zostaną objęci obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Obowiązkowe będą również składki zdrowotne dla akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej wnoszących wkład świadczenia pracy / usług. Ponadto prokurenci objęci zostaną obowiązkową składką na ubezpieczenia zdrowotne.

Rodzicom samotnie wychowującym dzieci zostało przywrócone prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem, które ma zastąpić ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1 500 zł. Po wielu dyskusjach i zmianach na etapie legislacyjnym, ostatecznie odnośnie do preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, ustawodawca pozwolił na obliczenie podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu tej osoby.

Autor: Wojciech Niedźwiedzki

Więcej

Autor: Mateusz Ostrzygalo

CONSULTANT | OW TAX mateusz.ostrzygalo@olesinski.com