Dofinansowanie innowacji cyfrowych – konkurs w ramach POIR

Projekty związane z innowacjami cyfrowymi mogą otrzymać dofinansowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 12 października niespodziewanie ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Decyzja NCBR była o tyle zaskakująca, że POIR ma już swojego następcę, FENG (największy program w Polsce wspierający przedsiębiorców w latach 2021-2027), który został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Konkurs w ramach POIR jest najprawdopodobniej ostatnim ogłaszanym przez NCBR ze starej perspektywy finansowej UE, z której środki mogą być wydatkowane w latach 2014-2023.

Jakie projekty mogą otrzymać środki?

Konkurs  skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Na konkurs przeznaczono niebagatelną kwotę 645 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach projektu to 5 mln zł, a maksymalna aż 50 mln euro. Wnioski o dofinansowanie można składać standardowo przy pomocy systemu informatycznego NCBR.

Jakie terminy?

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest 19 października, a zakończenie już 4 listopada o godz. 16:00. NCBR się spieszy, zapewne ze względu na fakt, że wybrane projekty – jak każdy projekt ze starej perspektywy finansowej – muszą zakończyć się do 31.12.2023 r. W związku z tym NCBR ambitnie zakłada, że zakończy ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie w ciągu 60 dni od daty zamknięcia naboru. Może być to jednak trudne biorąc pod uwagę dotychczasowe terminy w innych konkursach.

Z pełną dokumentacją konkursową można zapoznać się tu: Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe (1/1.1.1/2022) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl) . Jeśli coś jest dla Państwa niejasne, zachęcamy do kontaktu.

Autor: Mateusz Składanowski

SENIOR CONSULTANT | OW TAX mateusz.skladanowski@olesinski.com Więcej