Nowe progi inwestycyjne w Polskiej Strefie Inwestycji

Po opublikowaniu nowej wysokości stopy bezrobocia[1] – na 30 czerwca wynosiła 5,2% – w wielu powiatach doszło do zmian, które przekładają się na określenie minimalnych nakładów inwestycyjnych w Polskiej Strefie Inwestycji. Niewątpliwie dobrą wiadomością jest to, że na poziomie całego kraju stopa przeciętnego bezrobocia zmalała o 0,8 pp. względem poprzedniego roku. Jak to wpływa na pomoc publiczną w powiatach?

Korzystny bilans zmian

Ze względu na obniżony poziom bezrobocia, w 29 lokalizacjach doszło do podwyższenia minimalnych nakładów inwestycyjnych, które trzeba ponieść, żeby uzyskać decyzję o wsparciu umożliwiającą zwolnienie z podatku dochodowego. Są to m. in. powiaty świdnicki, krośnieński czy nowotarski. Z kolei w aż 118 lokalizacjach progi się zmniejszyły. Do najbardziej spektakularnych zmian doszło m. in. w powiatach janowskim, poddębickim czy kolbuszowskim.

Ze szczegółową analizą sytuacji w powiatach, w których doszło do zmian warunków inwestycyjnych, można się zapoznać TUTAJ.

Stopa bezrobocia a progi inwestycyjne

W ramach przypomnienia – poziom nakładów wymagany, by uzyskać decyzję o wsparciu uzależniony jest od wskaźnika bezrobocia w powiecie, w którym ma być dokonana inwestycja. Co ważne, wskaźnik ten przyjmuje się zgodnie z aktualnym raportem Prezesa GUS na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

W dalszym ciągu punktem wyjścia przy kalkulacji minimalnych wymaganych nakładów inwestycyjnych jest jednak poniższa tabela, obrazująca minimalne progi wydatków w zależności od poziomu bezrobocia w danej lokalizacji:

stopa bezrobocia = powiat / 5,2% (kraj)

Bezrobocie a pomoc publiczna

W PSI mamy do czynienia z prostą zależnością – im większa jest stopa bezrobocia w danym powiecie, tym niższe nakłady trzeba zadeklarować, żeby uzyskać pomoc publiczną. Sektorowi MŚP przysługują przy tym odpowiednie redukcje, a duzi i średni przedsiębiorcy inwestujący w tzw. nowoczesne usługi dla biznesu, mogą liczyć na redukcję na poziomie 95%.

Od 31 grudnia 2021 r. obowiązuje także dodatkowe ułatwienie zakładające.  W przypadku tzw. reinwestycji dużych lub średnich przedsiębiorców, będą oni mogli skorzystać z obniżki o 50% kosztów kwalifikowanych, co u średnich przedsiębiorców przełoży się na „podwójną” obniżkę – najpierw o 90%, a potem o 50%.

Obecnie konsultowany jest projekt kolejnej nowelizacji rozporządzenia dot. Polskiej Strefy Inwestycji, która zakłada m.in. wprowadzenie powyższej „podwójnej” obniżki także dla mikro i małych przedsiębiorców. Wejście w życie nowych regulacji planowane jest do końca tego roku, ponieważ do 31 grudnia obowiązuje rozporządzenie w obecnym brzmieniu.

Ponowna kwalifikacja inwestycji

Przy rozważaniu inwestycji w najbliższym czasie należy uwzględnić zmiany w zakresie minimalnych nakładów inwestycyjnych w poszczególnych powiatach.

Jeśli planowana przez Państwa inwestycja nie kwalifikowała się wcześniej do wsparcia w ramach PSI, to zachęcamy do analizy naszego zestawienia i ponownej weryfikacji. Może się okazać, że po wprowadzeniu zmian, tym razem spełnia ona próg wejścia, czyli jeden z podstawowych warunków decyzji o wsparciu, jakim jest poniesienie minimalnych nakładów inwestycyjnych. W razie potrzeby nasi doradcy służą pomocą.


[1] 30 września 2022 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Autor: Dominik Jędrak

SENIOR CONSULTANT | OW STATE AID dominik.jedrak@olesinski.com Więcej

Autor: Justyna Kania

CONSULTANT | OW STATE AID justyna.kania@olesinski.com