Oświadczenie PIT-2 – nowe zasady już obowiązują

1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady składania oświadczenia PIT-2, służącego do rozliczania zaliczek na PIT.

Funkcjonujący dotychczas formularz PIT-2 nie był zmieniany przez wiele lat. Jednak za sprawą znaczącego podwyższenia kwoty wolnej od podatku, od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległa również kwota zmniejszająca podatek (mająca wpływ na wysokość zaliczki). Przysługuje ona wszystkim podatnikom, bez względu na wysokość dochodów. Tym samym złożenie poprawnego formularza PIT-2 stało się niezwykle ważne.

Jakie oświadczenia można złożyć w ramach formularza PIT-2?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od nowego roku podatnicy PIT mogą składać następujące oświadczenia i wnioski, które wpływają na wysokość zaliczek obliczanych przez płatników:

  • oświadczenie o stosowaniu/niestosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł),
  • oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • oświadczenie o stosowaniu tzw. ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla seniorów,
  • wniosek o stosowanie/niestosowanie ulgi dla osób poniżej 26 r. życia,
  • wniosek o stosowanie/niestosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów / 50% kosztów uzyskania przychodów,
  • wniosek o niepobieranie zaliczek (jeśli dochody podatnika nie przekroczą kwoty 30.000 zł).

Do końca 2022 roku takie oświadczenia i wnioski mogli składać jedynie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Od tego roku możliwość ta dotyczy również osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Jak i kiedy złożyć dokumenty?

Oświadczenia i wnioski można złożyć u pracodawcy na piśmie lub w dowolny sposób przyjęty przez płatnika. Oznacza to, że formularze PIT-2 (znacznie rzadziej: PIT-2A lub PIT-3) udostępnione przez Ministerstwo Finansów mają jedynie charakter fakultatywny.

Oświadczenia i wnioski mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego. Wówczas płatnik uwzględnia je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Płatnik może (ale nie ma takiego obowiązku) uwzględnić oświadczenie złożone np. w styczniu 2023 r. już do wypłaty wynagrodzenia wypłacanego w styczniu.

W jakich sytuacjach trzeba złożyć wniosek ponownie?

Złożone oświadczenia i wnioski obowiązują do odwołania, w związku z czym podatnik nie składa każdorazowo nowych dokumentów płatnikowi w nowym roku podatkowym. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w drodze nowego oświadczenia lub wniosku.

Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik jest jednak obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Następuje to poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku.

Co się stanie, jeśli podatnik nie złoży wniosku?

Jeśli podatnik nie złoży wniosków zmniejszających podatek płatnikowi, to kwota wolna od podatku nie „przepada”, gdyż zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Autor: Ewa Buczek

SENIOR CONSULTANT | OW TAX ewa.buczek@olesinski.com Więcej

Autor: Mateusz Ostrzygalo

CONSULTANT | OW TAX mateusz.ostrzygalo@olesinski.com