Wsparcie dla podmiotów energochłonnych – niebawem nabór wniosków

Firmy energochłonne wkrótce będą mogły liczyć na nowe możliwości dofinansowania. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRIT) przygotowuje przedsiębiorców do uruchomienia programu o wartości 5 miliardów złotych – „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Operatorem Programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Do programu będą kwalifikować się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce, którzy spełniają przede wszystkim łącznie dwa warunki:

  1. koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.
  2. co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską (przede wszystkim branże z sektora górniczego, włókienniczego, szklarskiego, ceramicznego i metali).

Maksymalna kwota pomocy wyniesie:

  • Do 4 milionów złotych – standardowa kwota pomocy, do 50% kosztów kwalifikowalnych,
  • Do 50 milionów złotych – zwiększona kwota pomocy, do 80% kosztów kwalifikowalnych. (przy odpowiednim obniżeniu/ujemnym wskaźniku EBITDA)

Nabór wniosków

Nabór wniosków ma rozpocząć się w najbliższych dniach. Przedsiębiorcy na składanie aplikacji będą mieć 14 dni od publikacji przez MRIT oraz NFOŚiGW informacji o takiej możliwości. Wniosek będzie składany w postaci elektronicznej przez wypełnienie formularza wniosku udostępnionego przez NFOŚiGW. Link do niego zostanie udostępniony na stronie internetowej Operatora Programu.

Szczegółowe warunki programowe oraz lista kodów PKD i PRODCOM, które kwalifikują się do dofinansowania, znajdują się TUTAJ. Nasz zespół wspiera przedsiębiorców na każdym etapie wypełniania wniosków – zachęcamy do kontaktu.

Autor: Maria Rudzińska

SENIOR ASSOCIATE | OW STATE AID maria.rudzinska@olesinski.com Więcej

Autor: Jacek Karp

SENIOR ASSOCIATE | RADCA PRAWNY | OW LEGAL jacek.karp@olesinski.com Więcej