Zamknięcie roku 2022 – nowe obowiązki

W tym roku Ministerstwo Finansów nie zdecydowało  się na przedłużenie terminów sprawozdawczych. To zatem ostatni moment na przygotowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności, które trzeba sporządzić do 31.03.2023 r.

W związku z zeszłoroczną nowelizacją kodeksu spółek handlowych zamknięcie roku finansowego nie sprowadza się już do podjęcia kilku prostych uchwał. Dobrze więc sprawdzić, czy spółka w rzeczywistości działała i działa zgodnie z aktualnymi przepisami.

Nowelizacja KSH – co się zmieniło?

13 października 2022 r. weszła w życie głośna nowelizacja KSH. W efekcie spółki zamykające rok 2022 powinny dodatkowo (w porównaniu z zeszłym rokiem) zweryfikować m.in. czy:

  1. uchwały organów były prawidłowo protokołowane,
  2. okres kadencji członków zarządu jest dostosowany do nowych przepisów,
  3. rada nadzorcza odbywała posiedzenia stosownie do narzuconej przepisami częstotliwości,
  4. rada nadzorcza korzystała ze wsparcia doradcy rady nadzorczej i jakie są efekty jego pracy. Dodatkowo, czy informacje uzyskane od doradcy można wykorzystać podczas ocen/przygotowywania sprawozdań.  Warto też sprawdzić, czy budżet na korzystanie z doradcy, ustalony w zeszłym roku, był adekwatny, czy może warto dokonać jego rewizji,  
  5. wiedzą w jakiej formie i stopniu szczegółowości powinna zostać przeprowadzona przez radę nadzorczą ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności zarządu oraz wniosków dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty i jak sporządzić sprawozdanie z tych ocen,
  6. wiedzą w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie z działalności spółki z rady nadzorczej oraz jaka powinna być treść sprawozdania z działalności rady nadzorczej,
  7. sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Jeśli tak, to czy podczas planowania prac rady nadzorczej uwzględniono jego obecność na posiedzeniu oraz czy został zawiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem o posiedzeniu rady.

Co jeszcze wziąć pod uwagę przygotowując sprawozdania?

Przygotowując sprawozdania warto sięgnąć do Rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczących działalności w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego[1] oraz agresji na Ukrainę[2].

Oczywiście nie można zapomnieć też o podstawowych kwestiach związanych z zamknięciem roku takich jak posiadanie elektronicznych narzędzi do podpisu sprawozdań przez osoby zobowiązane, konieczności podjęcia wskazanych przepisami uchwał i prawidłowym złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Co jeżeli członkowie zarządu nie posiadają podpisów elektronicznych?

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy to niestety nic nie da się zrobić. Jedyny członek zarządu, jako kierownik jednostki, musi podpisać sprawozdanie (finansowe i z działalności) elektronicznie (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub ePUAP).

Natomiast przy wieloosobowym zarządzie od zeszłego roku spółki mogą skorzystać z instytucji tzw. hybrydowego podpisywania sprawozdań. Tj. przynajmniej jeden członek zarządu powinien sprawozdanie podpisać elektronicznie, natomiast pozostali mogą złożyć oświadczenia w formie papierowej i opatrzyć je podpisem tradycyjnym.


[1] https://www.gov.pl/attachment/eab69a8a-fbbe-4615-9d35-4e6214758b70

[2]https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-sprawozdanie-finansowe-i-sprawozdanie-z-dzialalnosci-w-warunkach-rosyjskiej-agresji-na-ukraine

Autor: Magdalena Kordas

MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL magdalena.kordas@olesinski.com Więcej

Autor: Dominika Koss-Grajdura

Associate | OW Legal dominika.koss-grajdura@olesinski.com