Przejrzyste warunki pracy również dla pracowników kierowanych za granicę

Nowelizacja kodeksu pracy w związku z wdrożeniem dyrektyw, nazywanych potocznie zbiorczo „work-life balance”, przyniesie zmiany również dla pracowników wykonujących zadania służbowe za granicą. Zmiany wejdą w życie już 26 kwietnia tego roku. Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy, którzy kierują swoich pracowników za granicę? Odpowiadamy na najczęstsze pytania w tym obszarze.

1. Jakie zmiany zajdą w umowach o pracę delegowanych pracowników?

Obecnie, w umowie o pracę pracownika skierowanego do pracy poza UE na okres przekraczający miesiąc należy określić czas wykonywania pracy za granicą oraz walutę wypłaty wynagrodzenia za ten okres. Po wejściu w życie zmian, nie będzie to już konieczne.

2. Jakie nowe informacje będzie musiał przekazać pracodawca delegowanym pracownikom?

Pracodawca będzie miał nowe obowiązki względem wszystkich pracowników kierowanych do pracy za granicą (zarówno wewnątrz UE, jak i do krajów spoza UE) na okres przekraczający 4 tygodnie.

Niezależnie od informacji przekazywanych wszystkim zatrudnionym, będzie on musiał dodatkowo przekazać takim pracownikom informację w zakresie:

  • państw, w których ma być wykonywana praca,
  • przewidywanego czasu pracy za granicą,
  • waluty, w której będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę,
  • świadczeń pieniężnych lub rzeczowych związanych z wykonywaniem pracy za granicą (jeżeli wynikają one z przepisów prawa lub umowy o pracę),
  • zapewnienia (lub braku zapewnienia) powrotu pracownika do kraju, a także warunków tego powrotu.

3. O czym będzie musiał informować pracodawca osoby delegowane do krajów UE?

W przypadku pracowników kierowanych do pracy w kraju UE w ramach oddelegowania (na okres powyżej 4 tygodni), pracodawca będzie zobowiązany powiadomić ich także o:

  • wynagrodzeniu za pracę przysługującym zgodnie z prawem kraju oddelegowania,
  • dodatku z tytułu delegowania lub przepisach dotyczących zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania – jeżeli znajdą one zastosowanie;
  • linku do oficjalnej strony internetowej prowadzonej przez kraj oddelegowania, zawierającej informacje o warunkach zatrudnienia, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych.

4. W jakiej formie pracodawca powinien przekazać powyższe informacje?

Pracodawca zobowiązany będzie przekazać pracownikom informację o warunkach zatrudnienia i płacy w postaci papierowej lub elektronicznej. Może on wykonać ten obowiązek poprzez wskazanie odpowiednich przepisów prawa.

5. W jakim terminie będzie trzeba powiadomić pracownika o zmianach warunków zatrudnienia?

Jeżeli powyższe warunki zatrudnienia zmienią się, pracodawca będzie musiał poinformować o tym pracownika najpóźniej w dniu, w którym zmiany zaczną go obowiązywać. Nie będzie to jednak konieczne w przypadku, gdy pracodawca przekazał pracownikom pierwotną informację o warunkach zatrudnienia poprzez wskazanie odpowiednich przepisów prawa, a nowe warunki zatrudnienia wynikać będą z ich zmiany.

6. Co z trwającymi umowami o pracę?

Zgodnie z przepisem przejściowym, w przypadku umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizacji, pracodawca będzie musiał przekazać powyższe informacje dopiero na wniosek pracownika –  w terminie 3 miesięcy od jego złożenia

Zapis do cyklu mailingowego o dyrektywie work-life balance

Będziemy na bieżąco śledzić czy ustawodawca nie zdecyduje się na rozszerzenie powyższych obowiązków na wszystkich wysyłanych za granicę pracowników – niezależnie od daty zatrudnienia i bez konieczności składania przez pracownika wniosku, a także jak rozwinie się praktyka w tym zakresie.  

Autor: Milena Zalesińska

MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL milena.zalesinska@olesinski.com Więcej

Autor: Ewa Pabian

SENIOR ASSOCIATE | OW LEGAL ewa.pabian.@olesinski.com

Autor: Andrzej Łobodziński

PARTNER | RADCA PRAWNY andrzej.lobodzinski@olesinski.com Więcej