Raportowanie MDR w pytaniach i odpowiedziach

Z początkiem lipca zostanie odwołany stan epidemicznego. Tym samym już niedługo rozpoczną na nowo bieg terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych (MDR). 

Aby ułatwić przygotowania do zmian, rozwiewamy najczęściej pojawiające się wątpliwości.  

Od kiedy podatnicy nie mają obowiązku bieżącego raportowania krajowych schematów podatkowych? 

Zawieszenie obowiązku trwa od 31 marca 2020 r. Oznacza to, że część podatników od tego czasu nie raportowała MDR na bieżąco. W związku z tym, teraz konieczne jest dokonanie przeglądu zrealizowanych transakcji pod kątem spełnienia przesłanek schematu podatkowego i – jeżeli kryterium kwalifikowanego korzystającego zostanie spełnione – wypełnienie obowiązku jego zaraportowania do Szefa KAS.  

Kiedy należy zaraportować zaległe schematy krajowe? 

Zawieszenie raportowania krajowych schematów podatkowych obowiązuje do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii. Termin ten planowany jest na 1 lipca 2023 r., co oznacza, że okres zawieszenia będzie trwał do 31 lipca 2023 r. 

Oznacza to, że terminy rozpoczęte: 

  • po 31 marca 2020 r. rozpoczynają swój bieg 1 sierpnia 2023 r.
  • przed 31 marca 2020 r. kontynuują swój bieg. 

Sierpień i wrzesień z pewnością będzie okresem wzmożonego raportowania schematów do KAS. Warto więc do tego procesu przygotować się wcześniej. 

Czy zawieszenie dotyczyło wszystkich informacji MDR przekazywanych do Szefa KAS? 

Tak, jednak tylko w odniesieniu do schematów krajowych, czyli mowa o MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4.  

W przypadku MDR-1 obowiązek raportowania spoczywa na promotorze (np. doradcy podatkowym udostępniającym schemat klientowi) lub korzystającym (kliencie). Ustawowy termin raportowania wynosi 30 dni od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrożeniem schematu. 

MDR-3 raportują wszyscy korzystający, którzy dokonywali w danym okresie rozliczeniowym czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwali z niego korzyść podatkową. Ustawowy termin złożenia informacji MDR-3 kończy się wraz z upływem terminu na złożenie deklaracji podatkowej dotyczącej okresu rozliczeniowego. 

Promotorzy lub wspomagający mogą być również zobowiązani do przekazania zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego (MDR-2) oraz kwartalnej informacji o schemacie podatkowym (MDR-4). 

Jakie sankcje grożą za niedochowanie terminów raportowania? 

Podstawy nakładania sankcji nie uległy zmianie. Regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych przewidują sankcje: 

  1. administracyjne – wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej – w wysokości od 2 mln zł do 10 mln zł, stosowane w przypadku braku wdrożonej w organizacji procedury MDR; 
  1. wynikające z kodeksu karno-skarbowego – do 720 stawek dziennych grzywny (aktualnie więc aż do 33 503 997,60 zł) oraz możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia określonego rodzaju działalności – dotyczące wszystkich, którzy wbrew obowiązkom nie przekazują informacji związanych ze schematami

Warto jednak zaznaczyć, że przepisy nie przewidują sankcji za błędne zaraportowanie schematu np. niewłaściwe opisanie transakcji czy niewłaściwe zakwalifikowane przesłanek. 

Jak najlepiej przygotować się do zbliżającego się zakończenia zawieszenia terminów raportowania? 

Należy przyjrzeć się dokonywanym w organizacji transakcjom – począwszy od początku marca 2020 r. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy były takie uzgodnienia, które mogłyby spełniać przesłanki schematu podatkowego, oraz czy zostały one zaraportowane. Warto też zaznaczyć, że podatnik może występować w różnych rolach: korzystającego, promotora lub wspomagającego. Obowiązki kształtują się różnie w zależności od kategorii podmiotu w schemacie. 

Autor: Anna Łozowska

MANAGER | RADCA PRAWNY | OW LEGAL anna.lozowska@olesinski.com Więcej

Autor: Marcin Oleksiejuk

marcin.oleksiejuk@olesinski.com CONSULTANT | OW TAX