Nowe progi inwestycyjne w Polskiej Strefie Inwestycji

Po opublikowaniu nowej wysokości stopy bezrobocia[1] – na 30 czerwca wynosiła 5,1% – w wielu powiatach doszło do zmian, które przekładają się na określenie minimalnych nakładów inwestycyjnych w Polskiej Strefie Inwestycji. Niewątpliwie dobrą wiadomością jest to, że na poziomie całego kraju stopa przeciętnego bezrobocia zmalała o 0,1 pp. względem poprzedniego roku. Jak to wpływa na pomoc publiczną w powiatach?

Niekorzystny bilans zmian

Ze względu na obniżony poziom bezrobocia, w 45 lokalizacjach doszło do podwyższenia minimalnych nakładów inwestycyjnych, które trzeba ponieść, żeby uzyskać decyzję o wsparciu umożliwiającą zwolnienie z podatku dochodowego. Są to m.in. powiaty włocławski, krapkowicki czy tarnogórski. Z kolei w 33 lokalizacjach progi się zmniejszyły. Do zmian doszło m.in. w powiatach kolskim, głubczyckim czy lipnowskim.

Do „wygranych” województw należą łódzkie i wielkopolskie. W obu doszło do obniżenia wymogów w aż 7 powiatach. Do zaostrzenia doszło z kolei głównie w województwach mazowieckim (8 powiatów) i kujawsko-pomorskim (5 powiatów).

Na poniższej mapie zobrazowaliśmy zmianę warunków inwestycyjnych w wybranych powiatach. Szczegółowa analiza dostępna jest tutaj.

Zmiany warunków inwestycyjnych w PSI wpowiatach - lata 2022 i 2023

Stopa bezrobocia a progi inwestycyjne w PSI

W ramach przypomnienia – poziom nakładów wymagany, by uzyskać decyzję o wsparciu uzależniony jest od wskaźnika bezrobocia w powiecie, w którym ma być dokonana inwestycja. Co ważne, wskaźnik ten przyjmuje się zgodnie z aktualnym raportem Prezesa GUS na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

W dalszym ciągu punktem wyjścia przy kalkulacji minimalnych wymaganych nakładów inwestycyjnych w PSI jest jednak poniższa tabela. Obrazuje ona minimalne progi wydatków w zależności od poziomu bezrobocia w danej lokalizacji:

stopa bezrobocia = powiat / 5,1% (kraj)

Tabela do kalkulacji minimalnych wymaganych nakładów inwestycyjnych w PSI

Bezrobocie a pomoc publiczna

W PSI mamy do czynienia z prostą zależnością – im większa jest stopa bezrobocia w danym powiecie, tym niższe nakłady trzeba zadeklarować, żeby uzyskać pomoc publiczną. Sektorowi MŚP przysługują przy tym odpowiednie redukcje, a duzi i średni przedsiębiorcy inwestujący w tzw. nowoczesne usługi dla biznesu, mogą liczyć na redukcję na poziomie 95%.

W przypadku tzw. reinwestycji wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z obniżki o 50% kosztów kwalifikowanych, co np. u średnich przedsiębiorców przełoży się na „podwójną” obniżkę – najpierw o 90%, a potem o 50%.

Ponowna kwalifikacja inwestycji

Przy rozważaniu inwestycji w najbliższym czasie należy uwzględnić zmiany w zakresie minimalnych nakładów inwestycyjnych w poszczególnych powiatach.

Jeśli planowana przez Państwa inwestycja nie kwalifikowała się wcześniej do wsparcia w ramach PSI, to zachęcamy do analizy naszego zestawienia i ponownej weryfikacji. Może się okazać, że po wprowadzeniu zmian, tym razem spełnia ona próg wejścia, czyli jeden z podstawowych warunków decyzji o wsparciu, jakim jest poniesienie minimalnych nakładów inwestycyjnych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami z obszaru pomocy publicznej.

[1] 28 września 2023 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Autor: Dominik Jędrak

SENIOR CONSULTANT | OW STATE AID dominik.jedrak@olesinski.com Więcej