1 marca 2021 r. ruszy rejestr akcjonariuszy wieńczący cały proces przymusowej dematerializacji akcji przeprowadzony w ubiegłym roku przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Tego dnia zmieni się również codzienność akcjonariuszy i spółek akcyjnych co do działań korporacyjnych, zbywania akcji czy nawet możliwości kontaktu pomiędzy spółką i...

Spółki giełdowe zyskały nowe narzędzia ułatwiające komunikację z akcjonariuszami. Co więcej, od 3 września 2020 r. mogą także zidentyfikować swoich inwestorów (akcjonariuszy) z imienia i nazwiska oraz pozyskać ich dane adresowe. Wszystko za sprawą implementacji dyrektywy o zachęcaniu akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (tzw. Revised Shareholders Rights...

Od 24 lipca 2020 r. będą obowiązywać przepisy ograniczające inwestycje zagraniczne we wszystkie spółki publiczne oraz niektóre spółki z sektora telekomunikacyjnego, energetycznego, obronnego, chemicznego i spożywczego. Chodzi o inwestorów spoza UE/EOG/OECD, ale także spółki kontrolowane przez podmioty spoza tych obszarów. Tzw. ustawą tarczy 4.0[1] wprowadzono dodatkowe...

W poprzednim wpisie opisaliśmy harmonogram działań spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, który narzuca im obowiązkowa dematerializacja akcji, wprowadzona nowelizacją Kodeksu spółek handlowych. Ustawa w pewnym zakresie wchodzi w życie już 1 stycznia 2020 r. O tym, jakie dalsze skutki dla definicji spółki publicznej, mocy obowiązującej dokumentów...

W ostatnich miesiącach prace nad projektem ustawy zakładającym obowiązkową dematerializację akcji w końcu przyspieszyły, co komentowaliśmy w artykule na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Na początku września stało się – Prezydent podpisał ustawę o obligatoryjnej rejestracji akcji.  Część zmian wejdzie w życie już 1 stycznia 2020...

Znalezienie finansowania w restrukturyzacji to klucz do sukcesu całego procesu. Niektórzy powiedzą, że skoro pieniądze są, to nie ma potrzeby restrukturyzacji. Takie myślenie pokutuje w statystykach - od początku obowiązywania nowego prawa restrukturyzacyjnego więcej postępowań kończy się niepowodzeniem niż zatwierdzeniem układu. Dlaczego tak się dzieje?...

Po prawie roku regularnego prowadzenia cyklu RESTART przyszedł czas na podsumowanie. 10 miesięcy, 40 wpisów W ciągu 10 miesięcy prowadzenia cyklu na blogu, w okrągłej liczbie 40 wpisów omówiliśmy najważniejsze definicje i instytucje (instrumenty) prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, opisaliśmy rodzaje i różnice celów tych postępowań, przybliżyliśmy ich...

Wielu przedsiębiorców wychodzi z założenia, że upadłość to problem, który ich nie dotyczy. Szczególnie, gdy biznes prosperuje dobrze, a na sprawozdaniach wykazywany jest z roku na rok coraz większy zysk. Mimo wszystko, może się okazać, że upadłość będzie miała istotny wpływ na działalność takiej firmy....

Według najnowszego rankingu Banku Światowego "Doing Business 2019"[1] średni wskaźnik odzysku wierzytelności w Polsce w postępowaniach upadłościowych, które trwają średnio 3 lata, wynosi ok. 61%. Oznacza to, że wierzyciele mogą liczyć na zwrot jedynie części długu, jaki mają zaksięgowany, a płatność, o ile nastąpi, będzie...

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, podobnie jak ogłoszenie upadłości, jest poważnym momentem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego kontrahentów. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego przewidują specjalne mechanizmy pozwalające dłużnikowi na poprawę kondycji finansowej i uniknięcie upadłości. Warto podkreślić, że właśnie ze względu na cel postępowania restrukturyzacyjnego, skutki jego otwarcia są znacząco...