Kwestie związane z prawidłowym określeniem czasu trwania kadencji i zakończeniem mandatu członków zarządu oraz rady nadzorczej od lat budziły wiele wątpliwości. Zagadnienia te wywoływały spory i różnorodne interpretacje, które zaowocowały kontrowersyjnym orzecznictwem, prezentującym skrajnie odmienne stanowiska. Jednym z głównych problemów był brak pewności co do...

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy najważniejsze zmiany w crowdfundingu, które wprowadziła Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W tym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób nowy dokument informacyjny będzie stanowił ułatwienie, a także przedstawimy kontrowersyjny przepis dotyczący spółek z o.o., który został wprowadzony...

Crowdfunding to coraz popularniejsza forma alternatywnego finansowania, szczególnie dla przedsiębiorstw typu start-up, scale-up oraz MŚP. Z końcem lipca w życie weszły przepisy, które nakładają więcej rygorów na prowadzących zbiórki na finansowanie inwestycji. Dodatkowo wprowadzają obowiązujący od 10 listopada 2023 r. zakaz sprzedaży udziałów dla spółek...

Coraz więcej polskich spółek emituje zielone obligacje – wśród najnowszych przykładów po grupie Columbus Energy można wskazać emisję PKN Orlen, R.Power czy niedawną decyzję Famur o emisji zielonych obligacji.   W poprzednim wpisie opisaliśmy czym są zielone obligacje oraz jakie są najpopularniejsze standardy kwalifikacji zielonych obligacji,...

Pierwsza zielona obligacja (ang. green bond) została wyemitowana w 2007 r. przez Europejski Bank Inwestycyjny. Z kolei pionierem w zakresie zielonych obligacji skarbowych była Polska, która w 2016 r. jako pierwszy kraj na świecie wyemitowała zielone obligacje o wartości 750 mln euro. Od tego czasu rynek...

W kolejnym artykule z cyklu „Prosto o PSA” przyjrzymy się tematowi akcji oraz emisji akcji w prostej spółce akcyjnej. Można powiedzieć, że wiele regulacji dotyczących tego zagadnienia znamy już z konstrukcji dotyczących spółki akcyjnej. Jest jednak kilka ciekawych niuansów, na które warto zwrócić uwagę i...

Ustalanie statusu przedsiębiorstwa na potrzeby zatorów płatniczych niestety nie należy do prostych i intuicyjnych. Unijna definicja zawarta w Załączniku I do tzw. Rozporządzenia GBER, którą należy zastosować, jest szersza niż polska ustawa prawo przedsiębiorców. ...

1 marca 2021 r. ruszy rejestr akcjonariuszy wieńczący cały proces przymusowej dematerializacji akcji przeprowadzony w ubiegłym roku przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Tego dnia zmieni się również codzienność akcjonariuszy i spółek akcyjnych co do działań korporacyjnych, zbywania akcji czy nawet możliwości kontaktu pomiędzy spółką i...

Spółki giełdowe zyskały nowe narzędzia ułatwiające komunikację z akcjonariuszami. Co więcej, od 3 września 2020 r. mogą także zidentyfikować swoich inwestorów (akcjonariuszy) z imienia i nazwiska oraz pozyskać ich dane adresowe. Wszystko za sprawą implementacji dyrektywy o zachęcaniu akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (tzw. Revised Shareholders Rights...