Po wielu miesiącach prac, 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie ustawa implementująca tzw. Dyrektywę towarową, która sporo zmieni w obrocie konsumenckim. Głównym celem nowych regulacji jest zapewnienie jednolitego poziomu ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, niezależnie od kanału sprzedaży towarów. Na jakie nowości powinni być...

Zgłoszenie o wyznaczeniu, zmianie danych lub odwołaniu inspektora ochrony danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych u danego podmiotu wydaje się z pozoru prostą i oczywistą kwestią. Wiele organizacji powierza dokonanie tych czynności pełnomocnikom. Niestety, nie zawsze pamięta się o spełnieniu szeregu warunków, które są...

Administratorzy, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych stają się współadministratorami (np. wspólne prowadzenie w ramach grupy kapitałowej bazy kandydatów do pracy, wspólny system CRM). W takiej sytuacji są oni na gruncie przepisów RODO zobligowani, aby w drodze wspólnych uzgodnień w przejrzysty sposób...