Choć od wejścia w życie tzw. ulgi na ekspansję minął już ponad rok i zbliża się termin składania zeznań rocznych, to nadal pojawiają się zasadnicze wątpliwości dotyczące warunków korzystania z tej nowej preferencji. Przypomnijmy, w ramach tej ulgi podatnikom przysługują dodatkowe odliczenia z tytułu działań...

Nowy rok, nowe PSI - kolejna nowelizacja rozporządzenia w sprawie Polskiej Strefy Inwestycji weszła w życie 1 stycznia. Wraz z tą datą przesunięto moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia do miesiąca zakończenia inwestycji oraz wprowadzono dodatkowe ograniczenia w zakresie kwalifikowania środków trwałych. Pisaliśmy o tym TUTAJ....

To już kolejny rok, w którym ustawodawca wita przedsiębiorców działających w Polskiej Strefie Inwestycji nowelizacją rozporządzenia w sprawie udzielanej im pomocy publicznej. Konieczność jej wprowadzenia wynikała głównie ze zmian wynikających z Polskiego Ładu. Nowe brzmienie przepisów przynosi wiele ważnych zmian. Poniżej prezentujemy I część przeglądu...

Po opublikowaniu nowej wysokości stopy bezrobocia[1] - na 30 czerwca wynosiła 5,2% - w wielu powiatach doszło do zmian, które przekładają się na określenie minimalnych nakładów inwestycyjnych w Polskiej Strefie Inwestycji. Niewątpliwie dobrą wiadomością jest to, że na poziomie całego kraju stopa przeciętnego bezrobocia zmalała...

Początek 2022 r. był jednocześnie początkiem zmian wynikających z Polskiego Ładu. Wiele działo się także w obszarze pomocy publicznej, a konkretnie ulg i innowacji. Wprowadzono ulgę na robotyzację, dzięki której przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania połowę kosztów poniesionych na robotyzację. O co chodzi w uldze...

W ostatnim czasie Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy obejmującej tzw. globalny minimalny podatek. Nowe przepisy miałyby obowiązywać już od 1 stycznia 2023 r. Tym samym Komisja realizuje postulat OECD dotyczący reformy międzynarodowego prawa podatkowego. Globalny minimalny podatek - tło projektu Od dłuższego czasu na forum OECD toczyły...

Pod koniec września 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował nowe dane dotyczące stopy bezrobocia - na 30 czerwca 2021 r. wyniosła ona 6%. Na poziomie całego kraju stopa przeciętnego bezrobocia zmalała tylko o 0,1 pp., ale w powiatach doszło do wielu zmian mających przełożenie...