Zakończył się trwający ponad 2 lata okres ochronny dla wykonawców realizujących zamówienia publiczne. 24 sierpnia 2022 r. ustawodawca uchylił obowiązanie przepisu art. 15r(1) tzw. ustawy covidowej.  Jak było dotychczas?  Podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 i przez 90 dni od jego odwołania, zamawiający realizujący zamówienia...

Sierpień 2022 roku minął w Niemczech pod znakiem istotnych zmian dla spółek i osób prowadzących biznes. Wszystko za sprawą unijnej dyrektywy1, która wymusiła konieczność implementacji do niemieckiego prawa rozwiązań umożliwiających cyfryzację procesu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) oraz elektronicznego potwierdzania tożsamości uczestników obrotu gospodarczego.   W...

Krystalizuje się stanowisko co do interpretacji znowelizowanych z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233) dotyczących podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Pomimo tego, że nowelizacja tych przepisów miała na celu wyeliminowanie wątpliwości pojawiających się na gruncie starego brzmienia art. 20 oraz 21 omawianej ustawy co do odpowiedzialności osoby prokurenta, to niestety tych wątpliwości pojawiło się jeszcze więcej.