W 2023 r. zmienił się moment rozpoczęcia korzystania ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Jakie są tego skutki? Odpowiadamy w kontekście wpływu zmiany na status członka Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) i rozliczanie straty.  Wpływ na status w ramach...

Pod koniec roku doszło do zmian w rozporządzeniu dotyczącym Polskiej Strefy Inwestycji. Tym razem wynikały one z nowelizacji GBER, która weszła w życie ponad pół roku temu. Mimo to dopiero w ostatnich dniach pojawił się projekt modyfikujący rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom...

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie PSI w większości weszła w życie 1 stycznia (część przepisów 31.12.21). Od tego czasu średni i duzi przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie przy mniejszych nakładach inwestycyjnych, dużym inwestorom zmienił się zakres nowych inwestycji możliwych do zrealizowania w niektórych lokalizacjach, a także wszyscy...

Po blisko 7 miesiącach procedowania Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia dotyczącego pomocy przyznawanej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Tym samym 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie pełen pakiet zmian, które mogą istotnie wpłynąć na plany inwestycyjne wielu przedsiębiorców. Kluczowe informacje Flagowym punktem nowelizacji jest redukcja wymaganych...

Przedsiębiorcy korzystający lub planujący skorzystać ze zwolnień podatkowych na podstawie decyzji o wsparciu nie mają lekko. Od wejścia w życie przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji (maj 2018 r.) zasypywani są przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i Ministra Finansów kolejnymi interpretacjami przepisów. W artykule postaramy się przybliżyć...

W tej odsłonie naszej serii zajmiemy się kontrowersyjną kwestią sposobu opodatkowania budowli znajdujących się w budynkach. Wielu przedsiębiorców posiada budynki, w których znajdują się całkowicie odrębne od budynku urządzenia techniczne, zespoły urządzeń, zbiorniki czy fundamenty pod maszyny i urządzenia. Kluczowe pytanie sprowadza się do tego, czy...

Zbliża się rok 2021, a wraz z nim nieodłączny element podatkowego krajobrazu, czyli złożenie przez przedsiębiorstwa deklaracji na podatek od nieruchomości na kolejny rok podatkowy. Niejednokrotnie firmy posiadające duże hale produkcyjne, liczne budowle i grunty płacą nawet kilka lub kilkanaście milionów złotych podatku od nieruchomości rocznie,...

W ostatnich latach polski rynek venture capital nabrał rozpędu. Pomaga w tym z pewnością duża aktywność instytucji dysponujących środkami publicznymi, w tym funduszami strukturalnymi z Unii Europejskiej....

W lipcu Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne w sprawie projektu nowych wytycznych w zakresie pomocy regionalnej, o czym pisaliśmy w artykule dostępnym tutaj. To ważny dokument dla przedsiębiorców, którzy planują nowe inwestycje w Polsce i rozważają ubieganie się o pomoc publiczną na przykład w formie...

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze założenia tzw. ulgi na robotyzację, zapowiadanej od kilkunastu miesięcy. Ministerstwo postanowiło czerpać z doświadczeń wdrożenia ulgi B+R. Ulga na robotyzację docelowo może działać podobnie, choć szczegółów na ten moment brak. Projekt regulacji ma trafić do Sejmu jesienią, ale według zapowiedzi ulgę będzie...