Nabycie nieruchomości z zasobu gminnego pod budownictwo mieszkaniowe ma być łatwiejsze. Już 1 kwietnia rusza nowy program – „Lokal za grunt”, który umożliwi nabycie nieruchomości gruntowych w zamian za przeniesienie własności części wzniesionych na tych nieruchomościach lokali mieszkalnych lub budynków. Założenia programu “Lokal za grunt” Celem wprowadzenia...

Ponad rok temu uchwalono przepisy wzmacniające nadzór nad rynkiem finansowym i ochronę inwestorów. Całkowitej zmianie uległy  zasady emisji i obrotu obligacjami, certyfikatami inwestycyjnymi i listami zastawnymi, które od 1 lipca 2019 r. muszą mieć formę zdematerializowaną (tzn. być zarejestrowane w depozycie KDPW, spółki upoważnionej przez...