„Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) uruchomiono 6 lipca 2023 r. Konkurs przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorców. Jego celem jest dofinansowanie projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług. Najważniejsze informacje: 1. Zakres potencjalnych projektów:...

Ulga na robotyzację to nowy mechanizm wprowadzony w ramach Polskiego Ładu. Polega na tym, że podatnik może dodatkowo odliczyć połowę kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Celem wprowadzenia ulgi było zwiększenie nie tylko atrakcyjności polskiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów, ale także produktywności, nowoczesności...