Decydując się na wdrożenie pracy zdalnej „po nowemu”, pracodawcy przyjmowali różne podejścia w kwestii liczby dopuszczalnych dni jej świadczenia. Część pracodawców od razu zdecydowała się na wdrożenie limitów, np. świadczenie pracy zdalnej maksymalnie dwa razy w tygodniu, jednak w części zakładów wyjściowo dopuszczono pracę zdalną...

Od kilku miesięcy kontrola trzeźwości pracowników może być przeprowadzana bezpośrednio przez pracodawcę. Przepisy precyzują obowiązki kontrolujących, w tym okres przechowywania danych z kontroli, wynoszący rok. Czy jednak usunięcie ich już po roku jest bezpieczne dla pracodawcy, biorąc pod uwagę ewentualne roszczenia pracowników? Analizujemy kluczowe dla...

Sprawa pierwszej administracyjnej kary pieniężnej nałożonej w Polsce na podstawie przepisów RODO[1], która toczy się od ponad 4 lat, doczekała się rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny[2]. NSA rozstrzygnął spór pomiędzy Prezesem UODO a administratorem, na którego organ nałożył  karę w wysokości blisko 950 tysięcy złotych. Choć...

2023 rok rozpoczął się długo wyczekiwaną nowelizacją przepisów prawa pracy, m.in. w zakresie kontroli trzeźwości pracowników. Nowe regulacje potwierdziły możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości w pracy (i obecności środków działających podobnie do alkoholu), rozwiewając część wątpliwości pracodawców. Jednocześnie nowe przepisy oznaczają konieczność uregulowania wewnętrznego postępowania kontrolnego....

Kontrola trzeźwości pracowników to temat, do którego firmy powinny podchodzić ze szczególną skrupulatnością, przede wszystkim w aspekcie ochrony danych osobowych. Zagadnienie dotychczas niewyczerpująco uregulowane w przepisach ma zostać uszczegółowione w nowelizacji Kodeksu pracy, co da pracodawcom nowe możliwości. Jak jest teraz? Co się zmieni? Odpowiadamy...

Nowy Rok to moment podsumowywań i planowania działań na nadchodzący czas. W 2023 r. na przedsiębiorców czekają spore wyzwania – w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w organizacji i ochrony danych osobowych w organizacji. Bazując na doświadczeniu z ostatnich 12 miesięcy, przygotowaliśmy dla Państwa...

Poniedziałek w Sejmie rozpoczął się pod hasłem „Specustawa przeciwko koronawirusowi”. W nocy z niedzieli na poniedziałek na stronie internetowej Sejmu pojawił się projekt ustawy, nad którą Sejm debatuje od poniedziałkowego poranka. Z perspektywy przedsiębiorców i pracodawców na etapie projektu ustawy (co oczywiście po przejściu ścieżki legislacyjnej...

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z posiadania wiedzy o kliencie – jego preferencjach, zachowaniach i reakcjach na nowe produkty – nie wymagają szczegółowego komentarza. Są oczywiste. Stąd wiele grup kapitałowych, zwłaszcza tych, których model biznesowy zakłada podział działalności operacyjnej na różne podmioty, upatruje duży potencjał rozwojowy w...

Prezes UODO ogłosił nałożenie pierwszej kary za nieprzestrzeganie przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kara wynosi ponad 943 tys. zł. Jakie naruszenie? Podstawą nałożenia kary jest naruszenie przez administratora danych osobowych wymogu spełnienia obowiązku informacyjnego wobec podmiotów, których dane dotyczą. W praktyce obowiązek informacyjny oznacza przekazanie podmiotom,...