Co w Prawie Piszczy | Ludmiła Łuczak
30
archive,author,author-ludmila-kapala,author-30,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Koronawirus – czyli nadzwyczajny tryb specustawy włączony

Poniedziałek w Sejmie rozpoczął się pod hasłem „Specustawa przeciwko koronawirusowi”. W nocy z niedzieli na poniedziałek na stronie internetowej Sejmu pojawił się projekt ustawy, nad którą Sejm debatuje od poniedziałkowego poranka. Z perspektywy przedsiębiorców i pracodawców na etapie projektu ustawy (co oczywiście po przejściu ścieżki legislacyjnej...

0

Łączenie baz danych osobowych klientów w ramach grupy kapitałowej – nie takie proste i bezpieczne, ale możliwe

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z posiadania wiedzy o kliencie – jego preferencjach, zachowaniach i reakcjach na nowe produkty – nie wymagają szczegółowego komentarza. Są oczywiste. Stąd wiele grup kapitałowych, zwłaszcza tych, których model biznesowy zakłada podział działalności operacyjnej na różne podmioty, upatruje duży potencjał rozwojowy w...

0

Pierwsza kara Prezesa UODO za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Prezes UODO ogłosił nałożenie pierwszej kary za nieprzestrzeganie przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kara wynosi ponad 943 tys. zł. Jakie naruszenie? Podstawą nałożenia kary jest naruszenie przez administratora danych osobowych wymogu spełnienia obowiązku informacyjnego wobec podmiotów, których dane dotyczą. W praktyce obowiązek informacyjny oznacza przekazanie podmiotom,...

0

Niepełnosprawni pracują krócej

Co było dotychczas wyjątkiem, po zmianie przepisów jest zasadą.W dotychczasowym brzmieniu, skrócony czas pracy obejmował osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem uzyskania i przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Normą było 8 godzin na dobę i 40...

0

Nowości w księgach wieczystych – sam wydrukujesz odpis księgi

Ustawa nowelizująca ustawę o księgach wieczystych i hipotece zakłada, że odpisy, wyciągi i zaświadczenia z księgi wieczystej będą dostępne dla każdego internauty on-line na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i system EKW. W związku z czym wydruk komputerowy, któremu przyznano walor dokumentu będzie wystarczający, przykładowo w...

0

Informacje o autorze

Alternative Text

MANAGER
RADCA PRAWNY

ludmila.luczak@olesinski.com

Więcej