Firmy energochłonne wkrótce będą mogły liczyć na nowe możliwości dofinansowania. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRIT) przygotowuje przedsiębiorców do uruchomienia programu o wartości 5 miliardów złotych - „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Operatorem Programu...

Ruszył oficjalny nabór w konkursie w ramach mechanizmu IPCEI Health[1] uruchomiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Nowa inicjatywa dotyczy projektów związanych z ochroną zdrowia. IPCEI - założenia Projekty powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów: innowacyjne i ekologiczne technologie i procesy produkcji leków/produktów leczniczych;innowacje w zakresie oporności...

Podczas marcowej konferencji w ramach francuskiej prezydencji w Radzie UE, Polska zadeklarowała chęć współpracy na rzecz wspierania innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze zdrowia, w zakresie projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). To kolejny krok na drodze do aktywnego wspierania przez Polskę międzynarodowych projektów z zakresu zdrowia,...

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj Tymczasowe Ramy Kryzysowe w związku z sytuacją w Ukrainie.  Na ich podstawie państwa członkowskie będą mogły:  przyznawać ograniczone kwoty pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym obecnym kryzysem lub związanymi z nim sankcjami i kontrsankcjami, zapewniać przedsiębiorstwom wystarczającą płynność finansową, rekompensować przedsiębiorstwom dodatkowe koszty poniesione w związku z wyjątkowo...

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim wniosek dotyczący tymczasowych ram kryzysowych, których celem jest wsparcie gospodarki w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Wniosek ten będzie teraz konsultowany, a państwa Unii Europejskiej odpowiedzą przy tym na pytania Komisji, dotyczące charakteru planowanego wparcia. Projektowana pomoc publiczna została...

Zdrowie jest motywem przewodnim nowego mechanizmu IPCEI. W połowie stycznia Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakończyło zbieranie opisów założeń projektów przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w kolejnej inicjatywie Important Projects of Common European Interest (więcej na temat IPCEI pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ). Obszary potencjalnego zainteresowania Propozycja wzoru dokumentacji przygotowana przez...

Ostatni czas jest dla pomocy publicznej bardzo intensywny. Wprowadzano kolejne możliwości wsparcia w związku z pandemią COVID-19, rozpoczyna się właśnie nowa perspektywa finansowa, obowiązują nowe wytyczne dla poszczególnych kategorii pomocy. Przedsiębiorcy, starający się o wsparcie nie mogą zapomnieć o kluczowej kwestii w procesie jego przyznawania,...

Zmiany i nowości w prawie pomocy publicznej nie tylko nie zwalniają, ale wręcz nabierają tempa. Zaraz za zmianą Ram tymczasowych pomocy związanej z COVID-19 (o czym pisaliśmy tutaj), Komisja Europejska przyjęła zmienione zasady dotyczące ważnych projektów, stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, tzw. IPCEI (Important Projects...

To zdecydowanie dobra informacja w zakresie pomocy publicznej – przedłużone zostały Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Komisja Europejska wydłużyła ich obowiązywanie do 30 czerwca 2022 roku. Komunikat ten został wydany przez KE w marcu 2020 r.,...

Unia Europejska stawia państwom członkowskim ambitne cele w zakresie obniżenia emisyjności i ochrony klimatu. W związku z tym Komisja Europejska zdecydowała się na rozszerzenie zakresu rozporządzenia 651/2014 i wprowadzenie warunków zgodności pomocy na wytwarzanie wodoru. Dlaczego wodór? Zgodnie z Komunikatem Komisji dotyczącym strategii w zakresie wodoru na...