Sporo ważnych dla biznesu zmian szykuje się w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Część z nich dotyczy zwiększenia uprawnień Prezesa UOKiK, które wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego, czyli tzw. Rozporządzenia CPC. Wskazujemy 4 nowe – w naszej ocenie najistotniejsze - uprawnienia,...

Pośród wielu zmian, jakie w maju 2022 r. wprowadzi dyrektywa Omnibus[1], znalazły się te dotyczące reklamowania towarów i usług oraz sprzedaży na platformach marketplace – o których szczegółowo pisaliśmy w poprzednich artykułach. Do worka z prawnymi nowościami trzeba też dorzucić nowe obowiązki serwisów internetowych publikujących...

Kontynuujemy przedstawianie zmian, jakie w 2022 r. wprowadzi dyrektywa Omnibus. W drugim z cyklu artykułów omówimy główne obowiązki dla platform marketplace. Prawne regulacje dla platform marketplace Przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus wymagają od przedsiębiorców weryfikacji dokumentacji klienckiej, treści zawartych na stronach internetowych oraz procesów zachodzących w organizacjach. Dotyczy...

Przedsiębiorców działających w ramach B2C, szczególnie w branży e-commerce czy reklamowej, czekają niebawem spore zmiany. Wszystko za sprawą nowelizacji prawa konsumenckiego, wynikającej z konieczności implementacji unijnych regulacji, tzw. dyrektywy Omnibus[1]. Projekt ustawy[2] przewiduje zmiany w głównych ustawach konsumenckich, tj. ustawie o prawach konsumenta, ustawie o...

Prezydent RP wystąpił z inicjatywą legislacyjną zmian w ustawie o usługach płatniczych. Zgodnie z nowelizacją odbiorca płatności nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy świadczenia usługi lub sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej. Przedsiębiorca nie będzie też mógł odmówić przyjęcia zapłaty, gdy konsument uiszcza...

Konsumenci, a od przyszłego roku również niektórzy przedsiębiorcy, mogą zwrócić towar zakupiony przez internet. W takim przypadku sprzedawca powinien oddać klientowi pieniądze w tej samej formie, w jakiej dokonał on zapłaty. Nierzadko jednak sklepy internetowe proponują alternatywne rozwiązanie – zwrot pieniędzy na wewnętrzne konto klienta,...