Projekty związane z innowacjami cyfrowymi mogą otrzymać dofinansowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 12 października niespodziewanie ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Decyzja NCBR była o tyle zaskakująca, że POIR ma już swojego następcę, FENG (największy program w Polsce wspierający przedsiębiorców w latach...

Aktualizacja 13.10.22: Tydzień temu (6.10.2022r.) Komisja Europejska zatwierdziła FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). To największy program z funduszy strukturalnych UE dla Polski na lata 2021-2027. Następca POIiŚ (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) pozwoli m. in. na wsparcie transformacji energetycznej. Zarys programu Budżet FEnIKS ma wynieść...

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) już zatwierdzony przez Komisję Europejską. Będzie on finansowany z funduszy strukturalnych UE na lata 2021-2027. FENG jest następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) finansowanego z funduszy UE na lata 2014-2020, z którego wsparcia korzystało wielu przedsiębiorców. Zarys programu FENG Budżet...

Powoli dobiegają końca programy finansowane z funduszy UE na lata 2014-2020, takie jak np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Szczególnie istotne dla tych projektów jest pojęcie trwałości, które ściśle wiąże się z ich zamykaniem. W artykule wyjaśnimy, co się pod nim kryje. Co to jest trwałość projektu? Zgodnie...

30 czerwca Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która będzie podstawą do akceptacji poszczególnych programów operacyjnych, takich jak FENG i FENIKS. O tych programach pisaliśmy we wpisach: FENG - następca POIR na lata 2021-2027 oraz FEnIKS – wsparcie transformacji energetycznej z funduszy UE. Ich przyjęcie przybliży...

Rada Unii Europejskiej 17 czerwca zatwierdziła  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski. Wcześniej, 1 czerwca, taka samą decyzję podjęła Komisja Europejska. KPO jest odpowiedzią KE na skutki pandemii COVID-19. Zgodnie z planem, Polska będzie miała do dyspozycji prawie 24 mld EUR w formie...

6 maja Prezydent podpisał ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Z jej treścią można zapoznać się tutaj: akt prawny (sejm.gov.pl). Ustawa będzie następcą tzw. ustawy wdrożeniowej, która regulowała wydatkowanie środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Ustawa...

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój powoli dobiega końca, podobnie jak inne programy z funduszy UE na lata 2014-2020. W związku z tym kontrolowane są projekty, które otrzymały wsparcie unijne. Jeśli organ wykryje nieprawidłowości, może zażądać od beneficjenta korekty finansowej. Jednym z powodów nałożenia korekty może być...

Powoli dobiegają końca programy finansowane z funduszy UE na lata 2014-2020, takie jak np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Zdarza się, że w skutek kontroli realizowanych na kończących się lub zakończonych projektach, wykrywane są nieprawidłowości, co skutkuje nakładaniem korekt finansowych przez właściwe instytucje. Wskutek tego beneficjenci...

W artykule wyjaśnimy: Kto może kontrolować projekty z funduszy unijnych?Kiedy będą kontrolowane projekty funduszowe?Co może być kontrolowane?Co wolno kontrolerom?Co wolno kontrolowanemu?Jak przebiega kontrola projektów z funduszy unijnych? Powoli dobiegają końca programy finansowane z funduszy UE na lata 2014-2020, takie jak np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Beneficjenci coraz...