W procesie inwestycyjno-budowlanym istnieją przypadki, w których przepisy wymagają udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym. Dotyczy to m.in. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia...

Już w maju 2019 roku w serii wpisów (część 1, część 2) informowaliśmy o projektowanych zmianach w Prawie budowlanym. Choć zgodnie z ówczesnymi zapowiedziami, zmiany miały wejść w życie do końca 2019 roku, ustawa nowelizująca przyjęta została w nieco zmienionym kształcie dopiero w bieżącym roku...

Od jakiegoś czasu Internet zalewany jest falą informacji o zmianach wprowadzanych od 1 stycznia 2020 r. w ustawie o odpadach. Wiadomości te są najczęściej opatrzone apokaliptycznymi tytułami zwiastującymi restrykcyjną nowelizację przepisów, która pod rygorem niemożności prowadzenia działalności w roku 2020 wymusza od przedsiębiorców uzyskanie wpisu...

We wcześniejszym wpisie wskazywaliśmy jakie są najważniejsze projektowane zmiany na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. W tym wpisie poruszymy nowe rozwiązania dotyczące pozostałych etapów budowy. Nieważność pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie Projekt zakłada wprowadzenie maksymalnego, 5-letniego terminu stwierdzenia nieważności wydanego pozwolenia na budowę...

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przedstawiło projekt ustawy o zmianie Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, który w ocenie Ministerstwa ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zapewnić większą stabilność decyzji podejmowanych w toku tego procesu. W tym i w kolejnym wpisie przestawimy jakie zmiany w...

Długo zapowiadana przez Ministerstwo Środowiska Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej "BDO") ruszyła 24 stycznia 2018 r. Wraz z nią zaczął funkcjonować rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzony przez marszałków województw (dalej "rejestr"). BDO można znaleźć...

Wraz z początkiem roku właściciele prywatnych posesji zwolnieni zostali z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, o ile nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. W uproszczeniu, jeżeli drzewo rosnące na takiej nieruchomości przeszkadza w budowie domu – nie jest wymagana zgoda na...

Z końcem kwietnia wprowadzono zmiany dotyczące nabywania nieruchomości rolnych, o których od pewnego czasu głośno w mediach – m.in. cialis dosage and administration wprowadzając obowiązek uzyskania zgody Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) na nabycie takiej nieruchomości.

Ograniczenia nie dotyczą jednak wyłącznie nabywania nieruchomości – wprowadzono również ograniczenia w obrocie udziałami i akcjami spółek kapitałowych posiadających takie nieruchomości jak również dotyczą wejścia nowych wspólników do spółek osobowych.