Znany amerykański aktor, który jeszcze do niedawna był odtwórcą głównej roli w popularnej produkcji Netflix’a – postaci bezwzględnego polityka walczącego o fotel prezydenta USA, odniósł się niedawno do postawionych mu zarzutów karnych w bardzo ciekawy sposób: publikując krótkie wideo pt. „Let me be Frank”. Już sam...

W efekcie dostosowania polskich przepisów do prawa UE 4 września weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przede wszystkim zmianie uległ zakres chronionych tajemnic przedsiębiorstwa i związanych z ich naruszeniem roszczeń. Dotychczas bowiem przepisy definiowały naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jako jej bezprawne przekazanie, ujawnienie...

Obowiązek zawiadamiania organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą, jest nowością w systemie ochrony danych osobowych. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu będą m.in. informowane nie tylko o tym, w jaki sposób i w jakim celu dane są przetwarzane, ale także o sytuacjach, kiedy np. dojdzie...

Temat – rzeka, bo przecież właśnie bezpieczeństwo danych osobowych jest główną osią RODO i jednocześnie głównym celem jego wejścia w życie. W treści rozporządzenia, gdzie słowo „bezpieczeństwo” pojawia się prawie 90 razy, dedykowana jest mu odrębna Sekcja 2 obejmująca przepisy od art. 32 do 34. Regulacja...

Unijne rozporządzenie wprowadza nowe rodzaje dokumentów, do których wypracowania i prowadzenia obowiązane są podmioty przetwarzające dane osobowe. Celowo nie mówimy w tym miejscu jedynie o administratorach - przepisy wprowadzają dodatkowe obowiązki dokumentacyjne również dla procesorów (podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora) oraz przedstawicieli administratorów, którzy...

Prawo do bycia zapomnianym – ostatnio jak mantra powtarzane jako nowe uprawnienia dla osób, których dane dotyczą. Mówi się o nim w kontekście recepty na czasem niekontrolowane przetwarzanie danych w Internecie. Niestety, jak wskazują komentatorzy, wprowadzające je przepisy więcej obiecują niż rzeczywiście dają. Prawo do bycia...

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej został opublikowany 6 grudnia 2017 r. Zmiana przepisów uzasadniana jest dwutorowo. Z jednej strony stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej znaków towarowych. Z drugiej zaś dostosowuje...

Legalne przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na kilku podstawach, o których już wspominaliśmy w poprzednich wpisach. Tym samym, tak jak w obecnych przepisach krajowych, tak i w RODO znajdziemy katalog przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby zainteresowanej. Obowiązujące obecnie przepisy polskiej ustawy o...

Tuż po Świętach, wyjątkowo w środę, przedstawiamy Państwu kolejny wpis w naszym cyklu. Dziś zastanowimy się kogo w praktyce będą dotyczyć nowe regulacje oraz na które działania związane z przetwarzaniem danych RODO będzie miało wpływ.   RODO – idea szerokiej regulacji Już w początkowych motywach Rozporządzenia unijny ustawodawca...