Co w Prawie Piszczy | Paulina Miałkowska
90
archive,author,author-paulina-mialkowska,author-90,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Programy motywacyjne oparte na „innych prawach majątkowych” – czy korzystają z preferencyjnego opodatkowania?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) zawiera od 2018 r. definicję programów motywacyjnych. Nowelizacja, którą ją wprowadzono, miała rozwiać wszelkie wątpliwości związane z możliwością wdrażania takich programów oraz sposobów ich opodatkowania zarówno po stronie uczestnika, jak i organizatora programu. Przed 1.01.2018 r....

0

Posiedzenie przygotowawcze – w jakim celu?

Nowelizacja KPC zakłada wprowadzenie do postępowania cywilnego posiedzenia przygotowawczego. Posiedzenie przygotowawcze ma na celu przede wszystkim rozwiązanie zaistniałego sporu już na tym etapie, bez potrzeby ustalania kolejnych posiedzeń. Zważając jednak na niechęć wobec zawierania ugód, powyższy aspekt posiedzenia przygotowawczego nie będzie jego największym atutem. Jeżeli strony...

0

Kolejny pakiet udogodnień dla przedsiębiorców – Pakiet Przyjazne Prawo (PPP)

Resort przedsiębiorczości i technologii przygotował kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Pakiet Przyjazne Prawo jest kontynuacją wprowadzonych już udogodnień: Konstytucji dla Biznesu, 100 zmian dla firmy oraz Pakietu MŚP. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian do wielu ustaw celem zniesienia licznych restrykcji stosowanych wobec mikro, małych i średnich...

0

Zakres oraz charakter pełnomocnictwa udzielonego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 210 § 1 KSH

Pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o przepis art. 210 § 1 KSH może być umocowany rodzajowo lub też do określonej umowy lub sporu - taką uchwałę podjął 30 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 71/18). Wskazał...

0

Składki ZUS a ustawa o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych

Etap legislacyjny nowelizacji znoszącej limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne Wprowadzane zmiany do ustawy systemowej polegające na zniesieniu limitów podstawy wymiaru składek ZUS budzą wiele kontrowersji. Wszystko wskazuje bowiem na to, że będą sporym obciążeniem dla polskiego biznesu. Treść projektu ustawy, który został...

0

e-PUAP – udogodnienie czy utrudnienie?

Kilka słów o e-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) została wprowadzona w 2005 roku Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ma ona na celu udostępnianie obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym podstawowych usług drogą elektroniczną. W ostatnim czasie wzrasta jednak ilość spraw z udziałem administracji...

0

Informacje o autorze

Alternative Text

CONSULTANT
DZIAŁ PRAWNY

paulina.mialkowska@olesinski.com