W związku z istotnymi zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez „Polski Ład” wzrosło zainteresowanie tematem przekształceń. Dlaczego warto to rozważyć – pisaliśmy w artykule: Polski Ład a przekształcenie spółki – czy warto? Wielu przedsiębiorców zadaje sobie teraz pytanie – jak bardzo skomplikowany jest to proces? Nikogo zapewne nie zdziwi...

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy pierwszą część zmian w ustawie o rachunkowości dotyczącej sporządzania sprawozdań, które wkrótce wejdą w życie na mocy październikowej nowelizacji.[1] Istotne nowości zostaną wprowadzone także do przepisów regulujących sposób podpisywania sprawozdań. Jakie dokładnie? Zapraszamy do lektury artykułu. Zasada – podpisy wszystkich członków organu wieloosobowego Zgodnie...

W ekspresowym tempie proces legislacyjny przeszła nowelizacja ustawy o rachunkowości, odnosząca się m.in. do zasad sporządzania sprawozdań  finansowych i z działalności. Przyjęta 14.10.2021 r. przez Sejm ustawa zmieniająca zyskała bez poprawek aprobatę Senatu i w dniu 16.11.2021 r. została podpisana przez Prezydenta. Zmiany będą dotyczyć sprawozdań...

Znaczące zmiany do ustawy AML dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów weszły w życie 31.10.2021 roku. W większości dotyczą środków kontroli nad rzetelnością procesów identyfikacji beneficjentów i prawidłowością zgłoszeń do CRBR, dlatego są szczególnie istotne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja: Rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do zgłoszenia informacji...

W poprzedniej części wpisu przedstawiliśmy pierwszą grupę zmian, które przyniesie nowelizacja ustawy AML[1].  Było to m.in.: rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do wpisania informacji o beneficjentach rzeczywistych w CRBR, doprecyzowanie sposobu liczenia terminów na wpis zmian, obowiązek ujawniania wszystkich obywatelstw zgłaszanych do rejestru osób fizycznych oraz...

31 października 2021 roku wejdą w życie duże zmiany do ustawy AML[1] dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to następny etap nowelizacji wdrażającej tzw. V dyrektywę AML. Jak już informowaliśmy w poprzednich wpisach, wejście w życie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostało...

Choć w pewnych kwestiach ustawodawca „wymusił” digitalizację już jakiś czas temu (np. sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości), tak naprawdę dopiero pandemia koronawirusa i przejście wielu przedsiębiorstw na zdalny tryb pracy pokazały, jak przydatne w bieżącej działalności może być...