Po ogromnym zainteresowaniu tematem CRBR na początku lipca, mimo problemów technicznych i zakłóceń pracy systemu w ostatnich dniach ustawowego terminu, na bazie naszych doświadczeń możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że większości aktywnie działających spółek udało się dokonać zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR....

Zgodnie z ustawą AML/CFT[1], niemal wszystkie spółki prawa handlowego muszą dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – ustawodawca przewidział jedynie 2 odstępstwa, jedno dotyczące spółek publicznych, a drugie partnerskich. Niestety brak rzetelnej kampanii informacyjnej oraz krążące po sieci szczątkowe lub niemające potwierdzenia w przepisach i...

15.07.2019 r. za nami – a wraz z nim dla większości spółek[1] upłynął ustawowy termin na złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego dokumentów finansowych, po raz pierwszy sporządzanych i podpisywanych elektronicznie. Przepisy o e-dokumentach finansowych[2] weszły w życie niemal rok temu (01.10.18), jednak prawdziwą burzę wywołały w...

Przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych przewiduje zmiany w procedurze składania sprawozdań finansowych przez Internet. Najistotniejszą zmianą ma być poszerzenie katalogu osób uprawnionych do podpisania zgłoszenia do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF – platformy pozwalającej na szybkie i darmowe przesyłanie dokumentów finansowych,...

Już dziś, tj. 15.03.2018 r., wszedł w życie pierwszy – i zarazem największy – pakiet zmian przewidzianych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw. Nowelizacja wchodzić będzie w życie etapami przez kolejne 2 lata. W tym wpisie...