Zmiany w Polskim Ładzie wejdą już 1 lipca 2022 r. - 14 czerwca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT. Na etapie legislacyjnym Sejm oraz Senat wprowadzili wiele poprawek, jednak najważniejsze zmiany przedstawione w projekcie ustawy pozostały w pierwotnym kształcie. Od 1 lipca stawka podatku w pierwszym progu...

24 marca 2022 r. pojawiła się obszerna nowelizacja tzw. Polskiego Ładu, wprowadzająca sporo zmian w przepisach podatkowych. Po pierwszej analizie projektu, zmiany wydają się systemowe. Spora część z nich jest korzystna dla podatników. Proponowane wejście w życie nowych przepisów to 1 lipca 2022 r. (chociaż...

Aktualizacja: 11.01.2023 r. Zmiany w tzw. Polskim Ładzie i kolejne nowelizacje przepisów nie ominęły modyfikacji w zakresie kosztów finansowania dłużnego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tej pory zaliczanie kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodu przysparzało podatnikom wiele trudności z uwagi na wątpliwości...

Planowane zmiany w tzw. Polskim Ładzie[1] objęły swoim zakresem bardzo szeroki krąg podmiotów, w tym podatkowe grupy kapitałowe. W obecnie konsultowanym projekcie ustawy znalazły się przepisy nowelizujące kwestie utworzenia i funkcjonowania tych grup. Jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie, szykuje się prawdziwa rewolucja w tym...

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło projekt nowelizacji ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw w zakresie cen transferowych. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych obowiązujących od 2017 roku. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji, z jednej strony celem wprowadzenia nowych przepisów jest...

W ostatnich dniach coraz częściej podatnicy otrzymują od swoich urzędów skarbowych wezwania do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (art. 9a ust. 7 ustawy o CIT). W skrócie oświadczeniem tym podatnik potwierdza (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że posiada dokumentację TP (nie należy go mylić z...

Certyfikat rezydencji - obowiązek Nierzadko zdarza się tak, że podatnicy dokonują płatności za usługi wyświadczone przez zagranicznych dostawców. W przypadku niektórych płatności wymienionych w ustawach o podatkach dochodowych - PIT i CIT (m.in. odsetki, usługi doradcze, marketingowe, prawne, należności licencyjne), podatnik musi potrącić i wpłacić do...