W poprzednich wpisach omówiliśmy zapowiadane, liczne zmiany w regulacjach dotyczących legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce, w zakresie m.in. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, procedury wizowej (cz. I) oraz zezwoleń na pracę i zezwoleń pobytowych (cz. II). Ich wejście w życie niewątpliwie spowoduje niepewność...

W ostatnim wpisie informowaliśmy o istotnych zmianach w przepisach dotyczących legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce1. W pierwszej części artykułu omówiliśmy planowane zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz procedury wizowej.   Dziś kontynuujemy wątek projektowanej nowelizacji – tym razem pod lupę bierzemy...

Resort pracy od wielu miesięcy zapowiadał duże zmiany w przepisach dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Obecnie obowiązujące regulacje w tym zakresie już od dawna nie odpowiadają rynkowej rzeczywistości. Braki kadrowe przedsiębiorców oraz duży napływ pracowników zza wschodniej granicy sprawiają, że urzędy wojewódzkie...

Od 1 lutego 2020 roku Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii przestało formalnie być członkiem Unii Europejskiej. Tym samym rozpoczął się okres przejściowy w relacjach gospodarczych.   Podstawowe zasady dot. okresu przejściowego istotne dla przedsiębiorców: Relacje pomiędzy państwami UE a Wielką Brytanią pozostaną niezmienione - w większości przypadków będzie...

Już 26 maja  odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy obywatele innych państw UE mieszkający w Polsce, a chcący oddać głos, muszą wracać do domu na wybory? A może jest prostszy sposób? Poniżej krótka instrukcja: 1. Obywatel UE ma 2 opcje: oddanie głosu na kandydatów państwa...

10 kwietnia 2019 r. odbył się nadzwyczajny szczyt przywódców unijnych w Brukseli, poświęcony kwestii przedłużenia terminu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Jakie decyzje zostały podjęte? Państwa członkowskie ostatecznie, po długiej debacie przychyliły się do wniosku premier Theresy May o przedłużenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z...

21 marca 2019 r. podczas szczytu Rady Europejskiej przywódcy unijni do późnych godzin wieczornych dyskutowali nad dalszymi opcjami dotyczącymi wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Przyczynkiem do debaty był wniosek premier May, w którym zwróciła się do Rady Europejskiej o zatwierdzenie tzw. porozumienia strasburskiego. Są to...