Sprawa pierwszej administracyjnej kary pieniężnej nałożonej w Polsce na podstawie przepisów RODO[1], która toczy się od ponad 4 lat, doczekała się rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny[2]. NSA rozstrzygnął spór pomiędzy Prezesem UODO a administratorem, na którego organ nałożył  karę w wysokości blisko 950 tysięcy złotych. Choć...

W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych zastosowanie odpowiednich środków, takich jak cykliczne szkolenia, szyfrowanie nośników czy blokady portów USB, ma duże znaczenie. Przekonał się o tym jeden z administratorów danych osobowych, na którego w styczniu 2023 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę za zagubienie...