Z początkiem roku, w ramach pakietu zmian podatkowych zwanych Polskim Ładem, w życie weszły przepisy zmieniające funkcjonowanie ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT). Zmiany wprowadzone przez polskiego ustawodawcę są istotne i co najważniejsze - korzystne. Opisujemy je w artykule. Istota podatku estońskiego Dla przypomnienia: estoński CIT jest...

Zmiany w tzw. Polskim Ładzie nie ominęły modyfikacji w zakresie kosztów finansowania dłużnego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tej pory zaliczanie kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodu przysparzało podatnikom wiele trudności z uwagi na wątpliwości związane z interpretacją przepisów odnośnie właściwego...

8 września 2021 r. zmodyfikowany projekt Polskiego Ładu został skierowany do Sejmu. Zmiany przewidziane  w nowych regulacjach obejmą swoim zakresem bardzo szeroki krąg podmiotów, ale dziś chcemy się skupić na kwestiach kluczowych dla pracodawców naliczających płace swoim pracownikom i zleceniobiorcom. W celu ułatwienia odnalezienia się w...

Szereg zmian w prawie podatkowym czeka na przedsiębiorców, którzy już z początkiem 2021 roku będą musieli przygotować się do nowych obowiązków. Opodatkowanie spółki komandytowej, sporządzanie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej, zmiany w zakresie tzw. spółek nieruchomościowych czy opodatkowanie niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowych od osób...

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze założenia tzw. ulgi na robotyzację, zapowiadanej od kilkunastu miesięcy. Ministerstwo postanowiło czerpać z doświadczeń wdrożenia ulgi B+R. Ulga na robotyzację docelowo może działać podobnie, choć szczegółów na ten moment brak. Projekt regulacji ma trafić do Sejmu jesienią, ale według zapowiedzi ulgę będzie...

Już na przyszły rok Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie szumnie zapowiadanego tzw. „estońskiego CIT”, a więc wzorowanego na rozwiązaniu estońskim odroczeniu opodatkowania do momentu wypłaty zysku ze spółki. W założeniu nowy system opodatkowania CIT ma na celu promocję inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji formalności podczas rozliczenia podatków. Przypomnijmy,...

W czerwcu 2019 znowelizowana została ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wśród zmian wprowadzonych przez tę regulację znalazł się również nowy, dodatkowy obowiązek sprawozdawczy, dotyczący przedsiębiorców będących beneficjentami pomocy publicznej. W grupie zobowiązanych są również przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej...

23 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT-TP), a dzień później – analogiczne rozporządzenie dotyczące PIT. LINK http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1 LINK http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1205/1 Kogo dotyczy obowiązek Zgodnie z obowiązującymi od początku 2017 r....

Od przyszłego roku mogą wejść w życie ważne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Prace nad nowelizacją nie zostały jeszcze zakończone, ale w aktualnie proponowanym kształcie wejdą w życie i będą obowiązywały już od 1 stycznia 2017 r.