Zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK lub Komisji Europejskiej jest kojarzony jako jeden z etapów transakcji M&A. Jednak obowiązki zgłoszeniowe mogą powstać również w związku z innymi umowami, np. planowanym nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy dzierżawą przedsiębiorstwa. Elementem, który łączy wszystkie umowy jest ścisła współpraca przedsiębiorców, która...