Zakończył się trwający ponad 2 lata okres ochronny dla wykonawców realizujących zamówienia publiczne. 24 sierpnia 2022 r. ustawodawca uchylił obowiązanie przepisu art. 15r(1) tzw. ustawy covidowej.  Jak było dotychczas?  Podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 i przez 90 dni od jego odwołania, zamawiający realizujący zamówienia...

Możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej to jeden ze sposobów zabezpieczenia interesów nabywcy lokalu mieszkalnego. Nowa ustawa deweloperska przewiduje katalog sytuacji, w których będzie to możliwe. Dodatkowo kupujący będzie mógł „zerwać” również inne umowy wskazane w ustawie, których celem jest ustanowienie lub przeniesienie na nabywcę prawa...

Nowa ustawa deweloperska utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie, zgodnie z którym środki wpłacone przez nabywcę lokalu nie trafiają bezpośrednio do dewelopera, lecz są gromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych zostały jednak mocno doprecyzowane. Częściowo jest to formalizacja dotychczasowej praktyki rynkowej, w części jednak...

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza konsumenta na wypadek ogłoszenia upadłości przez dewelopera lub bank, który prowadzi rachunek powierniczy dla danej inwestycji. W określonych przypadkach chroni nabywcę również wtedy, gdy odstąpi on od umowy deweloperskiej.  To dodatkowe zabezpieczenie zostało wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy deweloperskiej, ponieważ dotychczasowe...

Większość przepisów nowej ustawy deweloperskiej będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. – czyli rok po jej ogłoszeniu. W określonych warunkach ustawodawca umożliwił jednak stosowanie dotychczasowych przepisów przez kolejne dwa lata od wejścia w życie ustawy. To ważne dla deweloperów, ponieważ nowelizacja nakłada na nich...

Do wejścia w życie nowych przepisów ustawy deweloperskiej pozostały już niecałe dwa miesiące. Dla deweloperów to niewiele czasu, aby zapoznać się z licznymi zmianami i na nie przygotować. Co ważniejsze, to ostatni dzwonek, aby podjąć działania, dzięki którym będą mogli – przez dwa lata okresu...

W kontrakcie opartym o warunki kontraktowe FIDIC występują w zasadzie Ci sami bohaterowie, co w standardowych umowach wybuduj lub zaprojektuj i wybuduj. Mamy więc zamawiającego – inwestora, który chce coś wybudować, ma na to środki, ale nie zna się na budowaniu lub po prostu nie...

Sposób przygotowania umowy w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC można porównać do przepisu kulinarnego. Tak jak podczas przygotowywania potrawy, tak w przypadku umów opartych o FIDIC potrzebujemy listy niezbędnych składników oraz informacji o kolejności ich dodawania. Podobnie też mamy pole do popisu przy modyfikacji standardowego...

Warunki kontraktowe FIDIC,  bardzo popularne na całym świecie, stają się coraz bardziej powszechne również w Polsce, głównie za sprawą inwestycji zagranicznych lub innych niż krajowe źródeł finansowania.  Jednak doświadczenie pokazuje, że często nawet praktycy prawa umów gospodarczych nie wiedzą wiele o FIDIC, nie mówiąc już...

W procesie inwestycyjno-budowlanym istnieją przypadki, w których przepisy wymagają udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym. Dotyczy to m.in. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia...