Sprzedaż spółek posiadających nieruchomości położone w granicach najważniejszych dla polskiej gospodarki portów morskich z nowymi ograniczeniami – Skarb Państwa będzie mieć prawo pierwokupu w nabyciu udziałów i akcji spółek kapitałowych oraz będzie mógł wykupić nieruchomości należące do spółek osobowych w razie zmian w składzie osobowym...

Dziś wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie charakterystyki energetycznej[1].  Obowiązkiem ich przestrzegania objęci są nie tylko właściciele budynków lub ich części, wynajmujący, zarządcy, ale również inwestorzy planujący roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa wprowadza szereg nowych obowiązków oraz sankcji. W niektórych przypadkach nowelizacja...

Roboty zostały wykonane - co dalej? Wykonawca chciałby otrzymać ostatnią transzę płatności i wszelkie należności finansowe wynikające z należytego wykonania robót oraz pożegnać się z podwykonawcami. Inwestorowi zależy z kolei na jak najszybszym rozpoczęciu korzystania z ukończonego projektu. Najpierw musi się jednak upewnić, czy wszystko...

Jak kubeł zimniej wody, po długim okresie wzrostu, na branżę budowlaną wylały się skutki pandemii COVID-19 i wybuchu wojny na Ukrainie. Mowa o radykalnych wahaniach cen materiałów, energii i paliw, ale także o wzroście stóp procentowych, inflacji oraz presji na podwyżki wynagrodzeń. To pokazało, że...

W pierwszej części artykułu przedstawiliśmy, na czym polega procedura zmiany zakresu umowy w FIDIC oraz jakie korzyści i ryzyka się z nią wiążą. Tym razem przyjrzymy się tej procedurze ze strony praktycznej. Co może być przedmiotem zmiany w ramach FIDIC? Omawiając procedurę zmiany FIDIC skupimy się na...

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny – taki cel przyświeca rządowi w pracach nad nowelizacją prawa budowlanego. Rozszerzony ma zostać katalog obiektów budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę (a jedynie zgłoszenia) lub nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia. Planowane zmiany mają doprowadzić również do ograniczenia...

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na jego mocy przedsiębiorcy będą mieli możliwość przekształcenia przysługującego im prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. To spory krok w kierunku całkowitego wyeliminowania instytucji użytkowania wieczystego z polskiego porządku prawnego. Aktualnie możliwość...

Kontrowersyjną, jednak spotykaną praktyką deweloperów jest wliczanie powierzchni pod ściankami działowymi do łącznej powierzchni sprzedawanych lokali. Deweloperzy utrzymują, że taki sposób obliczania powierzchni lokalu jest zgody z przepisami. Sprzeciwiają się temu oczywiście kupujący, nie chcąc dodatkowo płacić za powierzchnię, której nie da się wykorzystać. Niestety,...

Czy zamawiający ma prawo do zmiany zakresu umowy? Tak, te kwestie reguluje klauzula 13 FIDIC („Zmiany i korekty”) w ramach tzw. procedury zmiany (variation / change order procedure). Potrzeba możliwości płynnej zmiany zakresu umowy jest charakterystyczna dla umów związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym, zwłaszcza w...

Zakończył się trwający ponad 2 lata okres ochronny dla wykonawców realizujących zamówienia publiczne. 24 sierpnia 2022 r. ustawodawca uchylił obowiązanie przepisu art. 15r(1) tzw. ustawy covidowej.  Jak było dotychczas?  Podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 i przez 90 dni od jego odwołania, zamawiający realizujący zamówienia...