Podmioty zagraniczne decydujące się na rozwijanie działalności w naszym kraju w pierwszej kolejności muszą zmierzyć się z wyborem najodpowiedniejszej formy prawnej. Polski ustawodawca przewidział kilka rozwiązań, którym warto się przyjrzeć, biorąc pod uwagę ich różne prawne i podatkowe skutki. Działalność gospodarcza zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce Przedsiębiorcy zagraniczni...

Kolejne zmiany w przepisach kodeksu spółek handlowych odnoszą się do połączeń, przekształceń i podziałów. Jak wspominaliśmy w poprzednim wpisie, jedną z ciekawszych zmian jest wprowadzenie nowej uproszczonej formy połączenia „bez przyznania udziałów”. Ustawodawca planuje wprowadzenie kilku innych zupełnie nowych regulacji, które mogą w istotny sposób wpłynąć...

Polskie spółki kapitałowe i kapitałowo-akcyjne będą mogły zostać przekształcone w spółkę z siedzibą w innym państwie członkowskim. Podmiot zagraniczny będzie kontynuatorem działalności spółki polskiej. Będzie działał w oparciu o przepisy państwa spółki przekształconej[1]. Wprowadzenie tej instytucji prawnej umożliwi przeniesienie biznesu z jednego kraju unijnego do drugiego,...

Dynamiczny rozwój postęp medycyny, w tym nowych przedsięwzięć badawczych i naukowych, umożliwia lekarzom rozszerzanie prowadzonej praktyki. Przekłada się też na powstawanie innowacyjnych ośrodków medycznych współpracujących z różnymi specjalistami. Często jednak rozwój działalności medycznej nie wiąże się z restrukturyzacją. A przecież to właśnie odpowiednio dobrana forma prawna...

W ostatnim czasie większość pracodawców skupiła się na wdrożeniu przepisów dotyczących pracy zdalnej. Coraz częściej pracownicy korzystają z tej formy pracy, a w efekcie rzadko lub w ogóle nie pojawiają się w biurach. Nawet proces rekrutacji i zawierania umowy w wielu firmach odbywa się zdalnie....

Proces elektronizacji w firmach obejmuje coraz więcej obszarów i dziedzin. Z punktu widzenia przedsiębiorców najistotniejsza jest z pewnością digitalizacja dokumentów i załatwianie spraw urzędowych online. Z jednej strony jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Z drugiej strony elektroniczny obieg dokumentów (np. w obrębie firmy) daje mnóstwo...

Sprzedaż spółek posiadających nieruchomości położone w granicach najważniejszych dla polskiej gospodarki portów morskich z nowymi ograniczeniami – Skarb Państwa będzie mieć prawo pierwokupu w nabyciu udziałów i akcji spółek kapitałowych oraz będzie mógł wykupić nieruchomości należące do spółek osobowych w razie zmian w składzie osobowym...

W dobie powszechnej digitalizacji niemal każdy miał do czynienia z podpisem elektronicznym – zarówno podpisem zaufanym[1], jak i kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie wszyscy jednak słyszeli o możliwości pozyskania i wykorzystywania przez przedsiębiorców kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Czym jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna? Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to e-odpowiednik firmowej pieczątki....

Kwestie związane z prawidłowym określeniem czasu trwania kadencji i zakończeniem mandatu członków zarządu oraz rady nadzorczej od lat budziły wiele wątpliwości. Zagadnienia te wywoływały spory i różnorodne interpretacje, które zaowocowały kontrowersyjnym orzecznictwem, prezentującym skrajnie odmienne stanowiska. Jednym z głównych problemów był brak pewności co do...