W tym roku planowane są zmiany przepisów w ramach jednej z największych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH). W części dotyczącej spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dodane zostaną zasady odpowiedzialności organów tych spółek w kontekście tzw. business judgement rule. Czym jest zasada biznesowej oceny sytuacji i jakie...

09 lutego 2022 r. Sejm uchwalił długo przygotowywaną nowelizację kodeksu spółek handlowych. Jest to jedna z największych nowelizacji KSH od lat, a poszczególne rozwiązania nadal budzą wiele kontrowersji. Doniesienia prasowe często koncentrują się jedynie na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego tzw. grupy spółek i kompleksowym...

W związku z istotnymi zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez „Polski Ład” wzrosło zainteresowanie tematem przekształceń. Dlaczego warto to rozważyć – pisaliśmy w artykule: Polski Ład a przekształcenie spółki – czy warto? Wielu przedsiębiorców zadaje sobie teraz pytanie – jak bardzo skomplikowany jest to proces? Nikogo zapewne nie zdziwi...

W ostatnim czasie w związku z rewolucją podatkową wprowadzoną m.in. przez tzw. „Polski Ład”, coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się, czy i w co przekształcić swoją działalność. Najmniej korzystne formy działalności Na ten moment ze względu na wzrost składki zdrowotnej (której nie można odliczyć od podatku) oraz obowiązującą...

Cyfryzacja procesu administracyjnego trwa w najlepsze i coraz więcej spraw urzędowych można załatwić przez Internet. Bez wątpienia jest to duże ułatwienie, jednak cyfryzacja pociąga za sobą sporo wątpliwości. Czy każdy dokument skierowany do organu administracji publicznej za pośrednictwem Internetu stanowi podanie?  Czy organ może wszcząć...

Prosta spółka akcyjna (PSA) pojawi się w obrocie już 1 lipca 2021 r. Termin wejścia w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych był kilkakrotnie odsuwany, o ile więc nie nastąpi kolejne przesunięcie last minute, już wkrótcepolscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z zupełnie nowych rozwiązań....

Spółki oswoiły się już z koniecznością sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Czy zatem sprawozdanie finansowe do celów przekształcenia spółki również powinno zostać sporządzone w takiej formie? Zagadnienie pozornie błahe, jest niestety nieoczywiste - poniżej przedstawiamy główne wątpliwości i praktykę w tym obszarze. Co na...

Do 31 stycznia 2021 r. największe przedsiębiorstwa mają obowiązek pierwszy raz złożyć do Ministerstwa Rozwoju sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty. Obowiązek jest nowy, a przepisy generują wiele pytań. Atmosferę podgrzewa UOKIK, który już prowadzi postępowania dotyczące nadmiernych opóźnień w transakcjach handlowych wobec ponad kilkuset podmiotów. Sprawozdania...

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej, która wdraża dyrektywę unijną dotyczącą zwiększania zaangażowania akcjonariuszy. Nowe przepisy wprowadzają m.in. szereg obowiązków związanych z planowaniem i ujawnianiem wynagrodzeń osób zarządzających spółką publiczną, a także dają akcjonariuszom decydujący głos w tym zakresie. Planowanie - polityka...