Kwestie związane z prawidłowym określeniem czasu trwania kadencji i zakończeniem mandatu członków zarządu oraz rady nadzorczej od lat budziły wiele wątpliwości. Zagadnienia te wywoływały spory i różnorodne interpretacje, które zaowocowały kontrowersyjnym orzecznictwem, prezentującym skrajnie odmienne stanowiska. Jednym z głównych problemów był brak pewności co do...

8 sierpnia 2022 r. ukazał się kolejny duży projekt ustawy nowelizującej Kodeks Spółek Handlowych (KSH)[1]. Tym razem zmianie ulegną przepisy dotyczące reorganizacji spółek prawa handlowego, tj.  zarówno krajowych, jak i transgranicznych procesów połączenia, dzielenia i przekształcania spółek. Planowana data wejścia w życie przepisów to 31.01.2023...

Po wejściu w życie nowelizacji KSH znacząco zmienią się relacje między spółką dominującą a spółkami zależnymi, które zdecydują się na utworzenie formalnej grupy spółek. Ta pierwsza zyska nowe narzędzia kontroli i podporządkowywania pozostałych spółek z grupy, których uprawnienia doznają pewnych ograniczeń wynikających z uczestnictwa w...

Nowelizacja KSH, która wejdzie w życie 13 października, reguluje m.in. kwestie funkcjonowania holdingów poprzez wprowadzenie instytucji grupy spółek (o której więcej pisaliśmy we wcześniejszym artykule). Ten artykuł dotyczy zależności między spółkami działającymi w grupie, a przede wszystkim możliwości wydawania przez spółkę dominującą spółce zależnej wiążących...

Wprowadzenie do porządku prawnego instytucji grupy spółek to jedna z najważniejszych zmian, jakie przyniesie nowelizacja KSH. Choć dotychczas istniały holdingi faktyczne, to brakowało przepisów, które regulowałyby ich funkcjonowanie. Zmieni się to po 13 października, bo wtedy w życie wejdzie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca prawo holdingowe....

W tym roku planowane są zmiany przepisów w ramach jednej z największych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH). W części dotyczącej spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dodane zostaną zasady odpowiedzialności organów tych spółek w kontekście tzw. business judgement rule. Czym jest zasada biznesowej oceny sytuacji i jakie...

09 lutego 2022 r. Sejm uchwalił długo przygotowywaną nowelizację kodeksu spółek handlowych. Jest to jedna z największych nowelizacji KSH od lat, a poszczególne rozwiązania nadal budzą wiele kontrowersji. Doniesienia prasowe często koncentrują się jedynie na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego tzw. grupy spółek i kompleksowym...

W związku z istotnymi zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez „Polski Ład” wzrosło zainteresowanie tematem przekształceń. Dlaczego warto to rozważyć – pisaliśmy w artykule: Polski Ład a przekształcenie spółki – czy warto? Wielu przedsiębiorców zadaje sobie teraz pytanie – jak bardzo skomplikowany jest to proces? Nikogo zapewne nie zdziwi...

W ostatnim czasie w związku z rewolucją podatkową wprowadzoną m.in. przez tzw. „Polski Ład”, coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się, czy i w co przekształcić swoją działalność. Najmniej korzystne formy działalności Na ten moment ze względu na wzrost składki zdrowotnej (której nie można odliczyć od podatku) oraz obowiązującą...