Dobiega końca POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, finansowany z funduszy UE na lata 2014-2020. Finansowano z niego zarówno budowę dróg czy remonty linii kolejowych, jak i wytwarzanie energii z OZE (Odnawialne Źródła Energii), czy poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Rozdysponowywane są ostatnie środki,...