Prosta spółka akcyjna, stworzona przede wszystkim (choć nie tylko) dla start-upów, czyli przedsięwzięć innowacyjnych o niskim kapitale początkowym, ale z dużym potencjałem szybkiego rozwoju, wydaje się podmiotem wręcz stworzonym do organizowania akcyjnych programów motywacyjnych. Takie programy umożliwiają przyznawanie wynagrodzenia w formie akcji, co – biorąc...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) zawiera od 2018 r. definicję programów motywacyjnych. Nowelizacja, którą ją wprowadzono, miała rozwiać wszelkie wątpliwości związane z możliwością wdrażania takich programów oraz sposobów ich opodatkowania zarówno po stronie uczestnika, jak i organizatora programu. Przed 1.01.2018 r....

Programy motywacyjne są systemami wynagradzania pracowników opartymi o rozliczenie gotówkowe, akcje, warranty bądź inne instrumenty finansowe. Uczestnicy takiego programu, który mieści się w szczegółowej definicji wskazanej w ustawie o PIT, mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania przychodów otrzymywanych w ramach programu. Jeśli program motywacyjny nie spełnia chociażby jednego z...

W poprzednim artykule Konstrukcje programów motywacyjnych w spółkach akcyjnych a ich skutki podatkowe przed i po nowelizacji ustawy o PIT z 2018 r. wskazaliśmy, na jakich zasadach i w oparciu o jakie instrumenty tworzono do tej pory programy motywacyjne oraz jak kształtowało się to na...

Zmiana przepisów podatkowych miała za zadanie uregulować ramy funkcjonowania programów motywacyjnych w spółkach akcyjnych. Czy nowe regulacje pozwoliły na rozwiązanie istniejących dotąd problemów praktycznych? Skuteczność programów Program motywacyjny stanowi najczęściej formę dodatkowego wynagrodzenia menadżerów, członków zarządu czy kluczowych pracowników spółek i jest sposobem zarówno na poprawę wyników...