Urządzenia i maszyny elektroniczne zbierają mnóstwo danych, do których dostęp mają najczęściej tylko producenci takich produktów. Już wkrótce ma się to zmienić - za sprawą Data Act. Unijne przepisy nałożą na przedsiębiorców nowe obowiązki. Najważniejsze z nich opisujemy poniżej. Obowiązek udostępnienia danych użytkownikom produktów Data Act przyznaje...

Ilość danych generowanych na świecie ciągle rośnie. W 2025 r. będzie wynosiła 175 zettabajtów. Według ujęcia przedstawionego przez Komisję Europejską, taka ilość danych jest równa pięciokrotnej odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem. Obrazowego charakteru temu porównaniu nadaje fakt, że odległość ta mierzona jest poprzez położenie na...