Prowadzenie sklepu internetowego w gąszczu przepisów nie jest rzeczą prostą, tym bardziej że konkurencja nie śpi, ścigając się na marże, a konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw. Warto mieć świadomość, że tym drugim przysługuje wiele uprawnień, które mogą być kosztowne dla przedsiębiorcy. Takim przykładem jest prawo klientów do odstąpienia od umowy.
[caption id="attachment_2316" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Parlament przegłosował interesujące zmiany w ustawie o KRS. Na podstawie nowych przepisów internetowe odpisy mają mieć moc dokumentu papierowego. Będzie można posługiwać się nimi np. w sądzie, który w razie wątpliwości po prostu zweryfikuje wydruk w komputerze. Nowela zgodnie z dodaną poprawką ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.
[caption id="attachment_2306" align="alignleft" width="300" caption="http://marekstankiewicz.blogspot.com"] [/caption] Dobry specjalista od reklamy musi być wyjątkowo kreatywny. I prawdę mówiąc komuś udało się mnie ostatnio zaskoczyć podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu sieci Euronet. Okazuje się, że wraz z pieniędzmi do ręki dostajemy również ulotkę reklamową sieci Play. Sprytne?! Jasne, normalnie takiej ulotki nikt nie bierze. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie ochrona danych osobowych...
[caption id="attachment_2288" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Piękna pogoda sprzyja organizacji wycieczek rowerowych. Warto wiedzieć, że od 21 maja obowiązują znowelizowane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. W myśl zmian rowerzyści nabywają więcej praw w stosunku do kierowców samochodów i zyskują więcej możliwości jazdy chodnikiem, pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym.
Dziś przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, ruszył proces z powództwa Pana Waldemara Fydrycha - twórcy Pomarańczowej Alternatywy, przeciwko miastu Wrocław. Pan Fydrych zarzuca miastu naruszenie prawa autorskiego związanego z wykorzystaniem wizerunku krasnala w pomarańczowej czapeczce, z kwiatkiem w dłoni, którego jest twórcą.
[caption id="attachment_2241" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Inspiracją do przygotowania tego wpisu był komentarz Pani Joanny (Czytelniczki naszego bloga): "(...) W nawiązaniu do poruszanych zagadnień, chciałam zapytać o kwestię „dochowania szczególnej staranności w ochronie danych osobowych”, w szczególności dokumentację, którą jest zobowiązany prowadzić administrator bazy danych. Czy istnieją sformalizowane wytyczne, które precyzyjnie określałyby procedury przygotowywania oraz przechowywania dokumentacji w zakresie zarządzania gromadzonymi i przetwarzanymi danymi osobowymi w ramach działalności e-commerce?" Z uwagi na fakt, że odpowiedzi na oba pytania są dosyć obszerne - warto ich udzielić w odrębnych wpisach, a nie tylko w odpowiedzi na komentarz - na początek obowiązek szczególnej staranności a w kolejnym wpisie omówimy kwestię dokumentacji prowadzonej przez ADO.
Sprzedawca, który na aukcji w opcji „kup teraz” zaoferował towar w cenie dużo niższej niż faktycznie chciał osiągnąć, po zawarciu umowy nie może się wycofać, tłumacząc się błędem. Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie (sygn. I ACa 295/10). Proste? Jest i drugi wyrok – Sąd w Tucholi w bardzo podobnej sprawie – nie tylko nie uznał powództwa wygrywającego aukcję ale co wiecęj…sprawa zakończyła się wyrokiem skazującym!
  [caption id="attachment_2185" align="alignleft" width="300"] www.sxc.hu[/caption] W ostatnim czasie obserwujemy coraz częstsze kontrole pod kątem prawidłowości rozliczeń podatku VAT. W ramach kontroli organy podatkowe lub organy kontroli podatkowej coraz częściej badają czy podatnik dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych nie uczestniczy świadomie lub nieświadomie w mechanizmie przestępczym, w ramach którego dochodzi do wyłudzenia podatku VAT. W praktyce mechanizmy te często zakładają wykorzystanie uczciwych podatników w celu zakamuflowania faktu wyłudzenia VAT przez inne podmioty. Skutkuje to daleko idącymi konsekwencjami dla przedsiębiorców, którzy nawet nieświadomie uczestniczyli w łańcuchu transakcji mającym na celu wyłudzenie VAT.
  [caption id="attachment_2148" align="alignleft" width="300"] www.sxc.hu[/caption] Znosząc bariery administracyjne dla przedsiębiorców, Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” (informacja o efektach jej prac nie ma związku z agitacją za którąkolwiek z partii politycznych) pokusiła się o obniżenie kosztów rejestracji przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa została przyjęta przez Sejm, obecnie czeka na podpis Prezydenta. Obniżki są istotne – sięgają nawet 50%, co dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą może mieć naprawdę duże znaczenie.
[caption id="attachment_2116" align="alignleft" width="300"] http://fbei.wordpress.com/category/dr-lynn-reaser/[/caption] Za kilka dni ma wejść w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Zmian, które wprowadza, nie jest mało. Co więcej, dotyczyć będą one sporej rzeszy podatników. Nowelizacja obejmuje m.in. - opodatkowanie nieodpłatnych wydań towarów, - nieodpłatnego świadczenia usług, zwolnienia z opodatkowania pakietów medycznych, - zasad opodatkowania złomu oraz handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych. Kilka przepisów zostanie dostosowanych do zmieniającego się prawa celnego. Wprowadzonych zostanie również parę udogodnień, zaś część przepisów zostanie doprecyzowana. Poniżej przedstawiamy opis zmian, które dotyczyć mogą, naszym zdaniem, najszerszej grupy podatników.
[caption id="attachment_2084" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] To niestety częsta sytuacja w polskiej rzeczywistości gospodarczej - kontrahent, który robił wrażenie solidnego partnera biznesowego, „przypadkiem zapomniał” zapłacić nam wynagrodzenie za dostarczone mu towary lub wyświadczone usługi. Nie odbiera telefonów, siedziba zamknięta na trzy spusty. Uruchamiamy więc standardową procedurę – wezwanie do zapłaty, pozew, nakaz zapłaty, klauzula, wniosek egzekucyjny, zaliczka dla komornika na poszukiwanie majątku i… bez efektu. Okazuje się, że samochód faktycznie używany przez dłużnika jest własnością jego żony (odpowiednia majątkowa umowa małżeńska wyłącza go z zakresu naszych zainteresowań), dom zamieszkiwany przez dłużnika to własność matki (jeśli teściowej – odpuszczamy delikwentowi egzekucję), na znanym nam koncie bankowym dłużnika pustki. Wobec tego komornik rozkłada ręce. Sytuacja beznadziejna?