[caption id="attachment_2054" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption]

W ramach umowy przedwstępnej jedna lub obie strony umowy zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej, dochodząc do porozumienia przynajmniej w zakresie jej istotnych postanowień. Jednymi słowy "strony umawiają się, że się umówią".

Przykład: uzgadniamy, że w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy przedwstępnej zawrzemy umowę sprzedaży mieszkania położonego w mieście x, adres y, za cenę z.

Jest to bardzo przydatne narzędzie w obrocie prawnym, szczególnie gdy dla zawarcia właściwej umowy (przyrzeczonej) niezbędne jest spełnienie dalszych formalności (np. nieruchomość nie jest jeszcze oddana do użytkowania) lub strony z innych przyczyn nie są gotowe do zamknięcia transakcji (kupujący musi uzyskać kredyt na kupno mieszkania, a z kolei musi w banku wykazać, po co mu ten kredyt).

Tyle teorii. W praktyce umowy przedwstępne wywołują całą masę wątpliwości, a jedną z nich jest możliwość zawarcia umowy przedwstępnej zobowiązującej strony do zawarcia kolejnej umowy przedwstępnej, tj. umowy „przed-przedwstępnej”. W sprawie wypowiedział się niedawno Sąd Najwyższy.

[caption id="attachment_1975" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca określa regulamin świadczenia usługi, a dodatkowo nieodpłatnie udostępnia przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Jakie zatem wymagania stawia ustawodawca temu dokumentowi?
  [caption id="attachment_1941" align="alignleft" width="300"] www.sxc.hu[/caption] Każdy administrator danych osobowych wie jak ważną rolę pełni administrator bezpieczeństwa informacji (ABI). Uregulowania znajdujące się w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych nie są jednak pełne i pozostawiają w rzeczywistości wiele pól do własnej interpretacji. Pewną wskazówką przy wykładni przepisów mogą być przepisy niemieckie – bowiem podstawą dla obu ustaw jest ta sama dyrektywa.
Witam, dzisiaj na naszej stronie www zamieściliśmy linka do artykułu naszego autorstwa na temat spamu, który ukazał się w lutowym numerze miesięcznika IT w Administracji. W artykule omówiliśmy między innymi genezę spamu oraz jego nazwy, jak również wyjaśniamy, jakim regulacjom prawnym podlega spam w Polsce oraz jak walczyć z tym - bądź co bądź - uciążliwym zjawiskiem. W ostatniej części artykułu skupiliśmy się na aspekcie karnym rozsyłania spamu, w oparciu o naszą dotychczasową praktykę w tym temacie. Zachęcam do lektury.
  [caption id="attachment_1914" align="alignleft" width="300"] www.sxc.hu[/caption] Otwarcie przez przedsiębiorcę składu konsygnacyjnego ma na celu ułatwienie życia przedsiębiorcy i jego kontrahentom. Przedsiębiorca korzysta, bo towary będące własnością dostawcy, magazynowane w jego zakładzie, są stale dostępne i gwarantują ciągłość produkcji. Może je w każdej chwili pobrać z magazynu, nabywając ich własność. Jeżeli magazyn spełnia wymogi określone w ustawie o podatku od towarów i usług, na uproszczeniu zasad rozliczeń podatku VAT korzysta również zagraniczny dostawca. Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o otwarciu magazynu konsygnacyjnego. Czy jednak w każdym przypadku?
[caption id="attachment_1898" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] W jednym ze styczniowych wpisów, opisaliśmy perypetie pewnego przedsiębiorcy, który walczy z zakładem ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania za wynajem auta zastępczego na okres naprawy samochodu uszkodzonego w kolizji. Z przyjemnością informujemy, że dzięki wytrwałości i uporowi udało się uzyskać od ubezpieczyciela to, co od początku się poszkodowanemu należało.
[caption id="attachment_1860" align="alignleft" width="224" caption="www.sxc.hu"][/caption] Możliwość dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę gwarantowana jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to również profesjonalnych pełnomocników takich jak adwokaci, radcy prawni czy doradcy podatkowi. Stosunek prawny istniejący między profesjonalnym pełnomocnikiem świadczącym usługi w zakresie pomocy prawnej oraz klientem jest niczym innym jak umową. W ramach takiej umowy profesjonalny pełnomocnik nie może się zobowiązać do wygrania danej sprawy tzn. że nie odpowiada za rezultat swojej pracy. Jednakże może odpowiadać materialnie za swoje zaniedbania, wówczas, gdy wskutek nich wyrządził klientowi szkodę.
[caption id="attachment_1856" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Z początkiem tego roku wielu przedsiębiorców zmroziła informacja o tym, że odsprzedaż przez nich przykładowo pracownikom lub członkom ich rodzin usług medycznych nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z VAT. Ograniczenie prawa do zwolnienia z VAT spowodowane jest ostatnią nowelizacją ustawy o VAT, z której wynika, że od 1 stycznia br. zwolnione są usługi medyczne wyłącznie, jeśli będą świadczone przez uprawnione do tego zakłady opieki zdrowotnej lub lekarzy, pielęgniarki, położne, psychologów lub inne osoby wykonujące zawody medyczne.
[caption id="attachment_1851" align="alignleft" width="225" caption="www.sxc.hu"][/caption] Wybór grafiki przedstawiającej wędkę dobrze opisuje, ile trzeba mieć cierpliwości, aby czasami coś załatwić w polskim urzędzie. Zwykła proza życia...prawo sobie a praktyka sobie. Od jednego z naszych Czytelników otrzymaliśmy skan postanowienia Wojewody Dolnośląskiego. Sprawa dotyczy wniosku złożonego w roku 2008, pismo jest z roku 2010 a jako datą załatwienia sprawy podaje rok....2012!
[caption id="attachment_1802" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Jakiś czas temu pisaliśmy o coraz powszechniejszym  zjawisku naruszania dóbr osobistych na forach internetowych. I ciągle chyba pokutuje przeświadczenie, że zalogowanie się pod anonimowym nickiem daje nam poczucie anonimowości i bezkarności. Czy tak jest faktycznie? Otóż po raz kolejny przećwiczyliśmy ten temat w praktyce.
Logo, znak graficzny, emblemat, zlepek słów etc. to w przypadku przedsiębiorców bardzo ważny atrybut w walce rynkowej o klienta. Dlatego też zaraz na początku działalności albo już w trakcie, gdy nasz znak towarowy jest już rozpoznawalny i zależy nam na jego ochronie, warto zadać sobie pytanie: zarejestrować logo mojej firmy w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania) czy wybrać nasz rodzimy Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
[caption id="attachment_1781" align="alignleft" width="300" caption="www.sxc.hu"][/caption] Takie są fakty - od 1984 r. w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Między latami 1989 i 2003 liczba urodzeń zmniejszyła się z 564,4 tys. do 351,1 tys. W 1989 r. na 100 kobiet w wieku rozrodczym przypadało 204 urodzonych dzieci (tzw. współczynnik dzietności całkowitej wynosił: 2,04), w 2003 r. na 100 kobiet przypadało już tylko 122 dzieci (współczynnik: 1,22). W ostatnich trzech latach współczynnik dzietności wzrósł nieznacznie i w 2005 r. wyniósł 1,24, a w 2006 - 1,27. Wartości te sytuują Polskę wśród krajów o najniższej dzietności w Europie.