Od ponad 3 tygodni obowiązują nowe przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). O ile niektóre zmiany, np. rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do dokonania zgłoszenia do CRBR czy doprecyzowanie terminów na zgłaszanie poszczególnych zdarzeń nie budzą wątpliwości, to część z nich może przysparzać zgłaszającym sporo praktycznych...

Znaczące zmiany do ustawy AML dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów weszły w życie 31.10.2021 roku. W większości dotyczą środków kontroli nad rzetelnością procesów identyfikacji beneficjentów i prawidłowością zgłoszeń do CRBR, dlatego są szczególnie istotne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja: Rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do zgłoszenia informacji...

W poprzedniej części wpisu przedstawiliśmy pierwszą grupę zmian, które przyniesie nowelizacja ustawy AML[1].  Było to m.in.: rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do wpisania informacji o beneficjentach rzeczywistych w CRBR, doprecyzowanie sposobu liczenia terminów na wpis zmian, obowiązek ujawniania wszystkich obywatelstw zgłaszanych do rejestru osób fizycznych oraz...

31 października 2021 roku wejdą w życie duże zmiany do ustawy AML[1] dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to następny etap nowelizacji wdrażającej tzw. V dyrektywę AML. Jak już informowaliśmy w poprzednich wpisach, wejście w życie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostało...

Ostatnia nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadziła szereg zmian w dotychczasowej ustawie. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego porządku prawnego do tzw. V Dyrektywy AML. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany. Część z nich obowiązuje już od 15 maja, pozostałe wejdą w życie 31 lipca...

Po ogromnym zainteresowaniu tematem CRBR na początku lipca, mimo problemów technicznych i zakłóceń pracy systemu w ostatnich dniach ustawowego terminu, na bazie naszych doświadczeń możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że większości aktywnie działających spółek udało się dokonać zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR....

W weekend pojawiła się wstępna wersja projektu przepisów wprowadzających tzw. rządową tarczę antykryzysową. Projekt przewiduje wydłużenie terminu na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o 3 miesiące. Co istotne, projekt nie przewiduje żadnych zmian w razie wpisu nowych podmiotów do CRBR i aktualizacji zamieszczonych w nim...

Bank prosi mnie o wskazanie beneficjenta rzeczywistego – z czego to wynika? Czy muszę go podać? Czy bank zgłosi za mnie beneficjenta rzeczywistego do CRBR? Masz wątpliwość? Wyjaśnienia znajdziesz w poniższym wpisie. Dlaczego banki/ubezpieczyciele i inne podmioty proszą spółki o wskazanie ich beneficjentów rzeczywistych? Bank czy ubezpieczyciel...

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jego głównym celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego postanowień 5 Dyrektywy AML. Najważniejsze zmiany: Rozszerzenie definicji podmiotu obowiązanego Ustawa rozszerza definicję podmiotu obowiązanego o przedsiębiorców: świadczących usługi polegające...

Zgodnie z ustawą AML/CFT[1], niemal wszystkie spółki prawa handlowego muszą dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – ustawodawca przewidział jedynie 2 odstępstwa, jedno dotyczące spółek publicznych, a drugie partnerskich. Niestety brak rzetelnej kampanii informacyjnej oraz krążące po sieci szczątkowe lub niemające potwierdzenia w przepisach i...