Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mają prawo do dodatkowych, co najmniej 15-minutowych przerw, wliczanych do czasu pracy. Dotychczas każda osoba, której dobowy wymiar czasu pracy wynosił co najmniej 6 godzin, mogła skorzystać z jednego kwadransa odpoczynku. Po zmianach, dodatkowe, minimum 15-minutowe przerwy są dostępne...