Projekty związane z innowacjami cyfrowymi mogą otrzymać dofinansowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 12 października niespodziewanie ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Decyzja NCBR była o tyle zaskakująca, że POIR ma już swojego następcę, FENG (największy program w Polsce wspierający przedsiębiorców w latach...

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) już zatwierdzony przez Komisję Europejską. Będzie on finansowany z funduszy strukturalnych UE na lata 2021-2027. FENG jest następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) finansowanego z funduszy UE na lata 2014-2020, z którego wsparcia korzystało wielu przedsiębiorców. Zarys programu FENG Budżet...

6 maja Prezydent podpisał ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Z jej treścią można zapoznać się tutaj: akt prawny (sejm.gov.pl). Ustawa będzie następcą tzw. ustawy wdrożeniowej, która regulowała wydatkowanie środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Ustawa...

Kończy się Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) finansowany z funduszy UE na lata 2014-2020. Na horyzoncie widać już jego następcę na lata 2021-2029 - program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Niedawno został on zatwierdzony przez Radę Ministrów i teraz czeka na akceptację Komisji Europejskiej....

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) finansowany z funduszy UE na lata 2014-2020, z którego wsparcia korzystało wielu przedsiębiorców, powoli dobiega końca. Rozdysponowywane są ostatnie środki, a kolejne projekty są kończone i wchodzą w okres trwałości. Jest to dobry moment, aby przyjrzeć się, co ma go...