Przez ostatnich kilka tygodni opisywaliśmy najczęstsze problemy i pytania związane z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania z FGŚP czy też subwencji z PFR. Wątpliwości jest wiele, a kontrole dopiero przed firmami. Jak przygotować się na wizytę kontrolujących? Czy można już teraz podjąć jakieś działania? Po roku od...

Subwencje finansowe w ramach PFR 1.0 i 2.0, dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP (i to na różnych podstawach), dofinansowanie do wynagrodzeń na podstawie umowy ze starostą, pożyczki, zwolnienia z płatności należności z tytułu ZUS i wiele innych… Od ponad roku przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania wsparcia...