Podczas marcowej konferencji w ramach francuskiej prezydencji w Radzie UE, Polska zadeklarowała chęć współpracy na rzecz wspierania innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze zdrowia, w zakresie projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). To kolejny krok na drodze do aktywnego wspierania przez Polskę międzynarodowych projektów z zakresu zdrowia,...

Zdrowie jest motywem przewodnim nowego mechanizmu IPCEI. W połowie stycznia Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakończyło zbieranie opisów założeń projektów przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w kolejnej inicjatywie Important Projects of Common European Interest (więcej na temat IPCEI pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ). Obszary potencjalnego zainteresowania Propozycja wzoru dokumentacji przygotowana przez...

Kończy się Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) finansowany z funduszy UE na lata 2014-2020. Na horyzoncie widać już jego następcę na lata 2021-2029 - program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Niedawno został on zatwierdzony przez Radę Ministrów i teraz czeka na akceptację Komisji Europejskiej....

Zmiany i nowości w prawie pomocy publicznej nie tylko nie zwalniają, ale wręcz nabierają tempa. Zaraz za zmianą Ram tymczasowych pomocy związanej z COVID-19 (o czym pisaliśmy tutaj), Komisja Europejska przyjęła zmienione zasady dotyczące ważnych projektów, stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, tzw. IPCEI (Important Projects...

Ostatnio sporo się mówi na temat Krajowego Planu Odbudowy. Da on możliwość sięgnięcia po środki z nowego unijnego funduszu, które pomogą w rozwoju gospodarki wychodzącej z kryzysu wywołanego koronawirusem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje porządkujące zagadnienie KPO. Środki dla Polski W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania...

W marcu na naszym blogu pisaliśmy o atrakcyjnym mechanizmie pomocy publicznej dla innowacyjnych projektów, tj. Important Project of Common European Interest (IPCEI). Od tamtego momentu w Polsce sporo się wydarzyło w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowości. Polska przystąpiła do trzech inicjatyw IPCEI, tj: ICPEI on hydrogen...

Mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to jeden z najważniejszych instrumentów wspierających politykę gospodarczą oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej, a jednocześnie jeden z najskromniej uregulowanych obszarów pomocy publicznej. Niewątpliwie warto się nim zainteresować, planując nowe, innowacyjne inwestycje lub projekty badawczo - rozwojowe. Poniżej znajdziecie Państwo...