Trzecia zmiana przepisów rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych (ang. GBER) – nowe przeznaczenia pomocy wyłączone z obowiązku notyfikacji 23 lipca 2021 r. Komisja przyjęła tzw. ukierunkowaną zmianę rozporządzenia ogólnego w sprawie wyłączeń blokowych (z ang. GBER), czyli rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia...

Obowiązek zawiadamiania organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą, jest nowością w systemie ochrony danych osobowych. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu będą m.in. informowane nie tylko o tym, w jaki sposób i w jakim celu dane są przetwarzane, ale także o sytuacjach, kiedy np. dojdzie...