09 lutego 2022 r. Sejm uchwalił długo przygotowywaną nowelizację kodeksu spółek handlowych. Jest to jedna z największych nowelizacji KSH od lat, a poszczególne rozwiązania nadal budzą wiele kontrowersji. Doniesienia prasowe często koncentrują się jedynie na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego tzw. grupy spółek i kompleksowym...

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych[1] miała miejsce w marcu ubiegłego roku, jednak wiele podmiotów nadal nie uchwaliło regulaminu Zdalnych Zgromadzeń Wspólników. Wprowadzona nowelą zmiana przepisu ułatwiła wspólnikom realizowanie Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, bez modyfikacji tej kwestii w umowie spółki, o ile dotychczasowe brzmienie nie...