Planowane zmiany w tzw. Polskim Ładzie[1] objęły swoim zakresem bardzo szeroki krąg podmiotów, w tym podatkowe grupy kapitałowe. W obecnie konsultowanym projekcie ustawy znalazły się przepisy nowelizujące kwestie utworzenia i funkcjonowania tych grup. Jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie, szykuje się prawdziwa rewolucja w tym...