W dobie powszechnej digitalizacji niemal każdy miał do czynienia z podpisem elektronicznym – zarówno podpisem zaufanym[1], jak i kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie wszyscy jednak słyszeli o możliwości pozyskania i wykorzystywania przez przedsiębiorców kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Czym jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna? Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to e-odpowiednik firmowej pieczątki....

Zgłoszenie o wyznaczeniu, zmianie danych lub odwołaniu inspektora ochrony danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych u danego podmiotu wydaje się z pozoru prostą i oczywistą kwestią. Wiele organizacji powierza dokonanie tych czynności pełnomocnikom. Niestety, nie zawsze pamięta się o spełnieniu szeregu warunków, które są...

Choć w pewnych kwestiach ustawodawca „wymusił” digitalizację już jakiś czas temu (np. sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości), tak naprawdę dopiero pandemia koronawirusa i przejście wielu przedsiębiorstw na zdalny tryb pracy pokazały, jak przydatne w bieżącej działalności może być...