Realizacja procesu inwestycyjnego często wymaga jednoczesnej współpracy wielu niezależnych i działających na własny rachunek podmiotów. We współczesnych realiach branży budowlanej w procesie inwestycyjnym nierzadko występuje jeden lub kilka podmiotów z innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego. Polskie spółki z branży budowlanej prężnie działają na...

Kontynuujemy wątek najnowszych zmian w przepisach prawa budowlanego wywołanych przez pandemię COVID-19. W pierwszej części artykułu poruszaliśmy kwestię zwolnienia z obowiązku ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie. Dziś przyjrzymy się nowym przepisom dotyczącym inwestycji realizowanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Zawieszenie stosowanie przepisów prawa budowlanego do...

Zgodnie z informacjami, które w sierpniu przekazywaliśmy na naszym blogu, 19 września 2020 r. wchodzi w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Przynosi ona zmiany dotyczące m. in.  postępowań związanych z samowolą budowlaną, wprowadzając uproszczony tryb legalizacji starych samowoli. Czym jest samowola budowlana? Najogólniej ujmując jest to budowa...

Już w maju 2019 roku w serii wpisów (część 1, część 2) informowaliśmy o projektowanych zmianach w Prawie budowlanym. Choć zgodnie z ówczesnymi zapowiedziami, zmiany miały wejść w życie do końca 2019 roku, ustawa nowelizująca przyjęta została w nieco zmienionym kształcie dopiero w bieżącym roku...

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przedstawiło projekt ustawy o zmianie Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, który w ocenie Ministerstwa ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zapewnić większą stabilność decyzji podejmowanych w toku tego procesu. W tym i w kolejnym wpisie przestawimy jakie zmiany w...