Dla firm działających online szykuje się niemała rewolucja. Już 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa, która mocno zmieni zasady ich funkcjonowania. Nowe przepisy[1], wdrażające do polskiego prawa tzw. Dyrektywę cyfrową, obejmują niemal wszystkich dostawców artykułów online, e-booków i gier oraz praktycznie każdego przedsiębiorcę prowadzącego...

Pośród wielu zmian, jakie w maju 2022 r. wprowadzi dyrektywa Omnibus[1], znalazły się te dotyczące reklamowania towarów i usług oraz sprzedaży na platformach marketplace – o których szczegółowo pisaliśmy w poprzednich artykułach. Do worka z prawnymi nowościami trzeba też dorzucić nowe obowiązki serwisów internetowych publikujących...

Kontynuujemy przedstawianie zmian, jakie w 2022 r. wprowadzi dyrektywa Omnibus. W drugim z cyklu artykułów omówimy główne obowiązki dla platform marketplace. Prawne regulacje dla platform marketplace Przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus wymagają od przedsiębiorców weryfikacji dokumentacji klienckiej, treści zawartych na stronach internetowych oraz procesów zachodzących w organizacjach. Dotyczy...

Konkurencyjny rynek jest istotny zarówno z perspektywy interesu publicznego, jak i konsumentów - klientów. Na naruszeniach prawa konkurencji tracą wszyscy (poza naruszającym…), a już szczególnie w przypadkach takich jak np. zmowy cenowe. Dochodzenie naprawienia takich szkód ma zostać znacznie uproszczone wchodzącą dziś w życie ustawą...