W procesie inwestycyjno-budowlanym istnieją przypadki, w których przepisy wymagają udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym. Dotyczy to m.in. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia...

Wczoraj (04.01.2020 r.) w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa[1]. Zawiera ona szereg rozwiązań, które w zamyśle ustawodawcy wspierają rozwój budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego[2]. Jakie usprawnienia wprowadzają nowe przepisy? Elektroniczne wnioski w procesie budowlanym Po wejściu w życie ustawy...

Druga fala epidemii COVID-19 znacząco wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej praktycznie w każdej z branż, w tym w branży budowlanej. Inwestorzy i wykonawcy biorący udział w procesie inwestycyjnym w czasie epidemii muszą mierzyć się z szeregiem trudności, a sytuacji nie ułatwia dynamicznie zmieniające się otoczenie...